Artikkeliarkisto

JOPO – Uusi Joustavan perusopetuksen ryhmä aloittaa syksyllä Hirsikampuksella

Haluatko suorittaa peruskoulun omassa tahdissasi? Kiinnostaako pidemmät työharjoittelujaksot? Tökkiikö perinteinen luokassa opiskelu?

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on suorittaa peruskoulun yläluokat hieman erilaisella tavalla. Oppimisessa korostuvat työpaikkaopiskelu, pienryhmätyöskentely koulussa ja itsenäiset oppimistehtävät. Tavoitteena on kehittää oppilaan oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa sekä sosiaalisia taitoja. JOPO-toiminnan tarkoituksena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja ehkäistä koulutuksesta pois jäämistä peruskoulun jälkeen. JOPO-luokka pyrkii tukemaan nuorta jatko-opintopaikan varmistamisessa.

Ryhmässä työntekijöinä toimivat erityisopettaja ja nuorisotyön- tai koulunkäynninohjaaja. Lisäksi tukena ovat rehtori, opinto-ohjaaja, koulun kuraattori ja terveydenhoitaja ja tarvittaessa muut toimijat.

JOPO-luokkien oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä. Ryhmän opetus järjestetään osaksi koulussa, osaksi työpaikoilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma tai erityisen tuen oppilaille henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhmäopetusta ja vierailukäyntejä sekä eri alojen työpaikkaopiskelujaksoja. JOPO-luokalla voi olla myös erilaisia retkiä ja leirikoulu. Työpaikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekevät sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka täydentävät eri oppiaineiden sisältöjä.

Oppilaat saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset Hirsikampuksella. Yhteisvalinta on 2. asteen koulutukseen, kuten kaikilla muillakin yhdeksäsluokkalaisilla. Yksilöllinen ja realistinen oppilaanohjaus on osa JOPO-luokan toimintaa. JOPO-opetus tukee peruskoulun loppuun saattamista, mutta ei kuitenkaan ole automaattisesti tae päättötodistuksen tai jatko-opintopaikan saamisesta.

Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutuksellista ja jatkuvaa. JOPO-luokalla opiskelu vaatii myös huoltajien sitoutumista yhteistyöhön koulun kanssa sekä nuoren tukemiseen.

Keskeiset painopisteet lukuvuodelle 2017-2018

 • Digioppiminen
 • Yrittäjyys
 • Urakkamuotoinen opiskelu
 • Työssäoppiminen

Oppilasvalinnan edellytyksiä

 • Oppilaalla on halua ja kykyä säännölliseen JOPO-opiskeluun. Oppilas on motivoitunut ja sitoutunut aloittamaan opiskelun JOPO-opetuksessa. Oppilas haluaa hankkia itselleen perusopetuksen päättötodistuksen
 • Oppilas hyötyy JOPO-opetuksen työskentelytavoista, mm. työpainotteisuudesta ja toiminnallisuudesta sekä pienryhmäopetuksesta
 • Oppilas on riittävän aktiivinen ja pystyy joustavan perusopetuksen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn
 • Oppilas aloittaa syksyllä 2017 opintonsa vuosiluokalla 7–9. Valinnassa asetetaan etusijalle 8 - 9.-luokkalaiset
 • Oppilas ja hänen huoltajansa sitoutuvat JOPO-opetukseen
  • Oppilaalla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen opiskelunsa ei suju perinteisellä mallilla. JOPO-opiskelu tukisi päättötodistuksen saamista

JOPO-luokalle hakeminen

Oppilas hakee JOPO-luokalle täyttämällä hakulomakkeen yhdessä huoltajiensa kanssa. Hakulomakkeita saa koulun kansliasta ja luokanvalvojilta tai sen voi tulostaa alla näkyvistä linkeistä. Hakemus toimitetaan Pudasjärven hirsikampuksen yhtenäiskoulun kansliaan. Kuoreen merkintä ”JOPO-hakemus”.

Hakuaika JOPO-luokalle lukuvuodeksi 2017 - 2018 päättyy perjantaina 28.4.2017. Haastattelut pidetään viikolla 19. Vanhemmille on esittelytilaisuus JOPO-ryhmän toiminnasta tiistaina 25.4 klo 15 Hirsikampuksen pääaulassa.

Lisätietoja

JOPO-opettaja, erityisopettaja Sami Myllymäki 050 449 5438

Apulaisrehtori Eeva Harju 050 462 8924

OuluOn Only In Lapland