Elinvoimavaliokunta Kontiotuotteella ja kuntastrategian äärellä

Elinvoimavaliokunta vieraili Kontiotuote Oy:llä. Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Jalo Poijula esitteli yrityksen toimintaa sekä Suomen että maailmanlaajuisilla markkinoilla. Hirsi- ja puurakentaminen ovat suotuisassa myötätuulessa Suomessa ja muuallakin. Nykyään joka viides suomalainen omakotitalo rakennetaan hirrestä/puusta. Kuitenkin pitempi seuranta kertoo, että puun käyttö rakentamisessa on kymmenessä vuodessa pudonnut puoleen.

Lue lisää...

Hirttä kivikaudelta digikaudelle

Hirrestä on meillä rakennettu aina. Hirsirakennuksista on jälkiä 7000-4000 vuoden takaa kivikaudelta, esimerkiksi Kierikistä. Ensin oli kota, sitten muutaman hirsikerran kehikko tukipuineen katteena turvetta ja tuohta.

Lue lisää...

Kaupunginjohtajan katsaus Pudasjärven vuoden 2017 toimintaan


Talouden tilanne

Kuntatalouden näkymät vuosille 2016–2020 ovat aikaisempia arvioita hieman myönteisemmät ja tilikauden tulos jopa vahvistuu hieman vuosina 2016–2017. Kuntien velkaantuminen jatkuu yhä, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen velkaantuminen ei enää nouse. Hieman myönteisemmästä vireestä huolimatta kuntatalouden näkymät ovat edelleen hyvin haastavat.

Lue lisää...

Kerro meille ideasi yhteiseksi parhaaksi

Pudasjärven kaupungin hyvinvointivaliokunta haluaa juhlistaa Suomi 100 –juhlavuotta hakemalla pieniä ja suuria hyvinvointitekoja, joita voisimme yhdessä Pudasjärvellä toteuttaa. Idean ei tarvitse maksaa paljon tai sen ei tarvitse olla suuri. Hienoa olisi, mikäli hyvinvointiteosta voitaisiin tehdä vuosittainen tapa, joka jää elämään tuleviksi vuosikymmeniksi.

Lue lisää...

Elinvoimavaliokunta tiedonsaannin äärellä

Elinvoimavaliokunta ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen vierailivat vuoden viimeisessä kokouksessaan Apetitin pizzatehtaalla. Valmistuspäällikkö Urpo Illikainen esitteli tehtaan tilat ja toiminnan laaja-alaisesti. Illikainen kertoi tehtaalla työskentelevän tällä hetkellä 20 työntekijää, jotka toimivat suurelta osin työnkiertämisen periaatteella. Illikaisen mukaan Apetit-yhtiö on kohtalaisen suuri ja omavarainen yhtiö. Tuotekehittely-yksikkö toimii Säkylässä ja konsernijohto Helsingissä. Apetitin kalatuotteiden osalta yhteistyö tapahtuu Kuopion, Norjan ja Ruotsin suuntien kanssa. Uutena tuotteena Pudasjärven Apetiillä on aloitettu Papa Dennis Rafkin pizzojen valmistus.

Lue lisää...

suomi100 pikkubanneri

Kuntavaalit 2017

Blogit ja kolumnit

OuluOn Only In Lapland