Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.1.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava kaavoja valmisteltaessa käytettävää vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15§).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan elo-syyskuussa 2017.

Suunnitelma on nähtävänä Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoitteessa www.pudasjarvi.fi koko suunnitteluprosessin ajan.

Liitteet

Kommentointi

Suunnitelmaa voi kommentoida tällä lomakkeella. Viestit ohjautuvat kirjaamon osoitteeseen, josta ne lähetetään eteenpäin.

nappula kirjekuori

suomi100 pikkubanneri

Viimeisimmät kuulutukset

OuluOn Only In Lapland