Rakennusvalvontataksat 1.1.2016 alkaen

Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.12.2015 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut otetaan käyttöön 1.1.2016 alkaen.

Maksut ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla ja kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä.

Liitteet

OuluOn Only In Lapland