Mitä tehdä ennen tulvaa, tulvatilanteessa ja tulvan jälkeen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Tulvatieto-palvelu välittää tietoa tulvien aiheuttamista riskeistä, tulvavaara-alueista ja tulviin varautumisesta. Sivustolta löytyvät linkit ajantasaiseen tietoon vedenkorkeudesta ja tulvavaroituksista sekä ohjeita tulvaan varautumiseen ja toimimiseen tulvatilanteessa.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yhteinen Pientalon tulvaturvallisuusopas opastaa tulvavahinkojen ehkäisyyn ja oikeaan toimintaan tulvatilanteissa ja niiden jälkeen.

Suomen ympäristökeskus on koonnut internetsivuilleen miten voi varautua tulviin sekä miten toimia tulvatilanteessa.

Miten vesi voi mahdollisesti levitä Pudasjärven alueella? Tutustu Tulvakarttapalvelun avulla Iijoen tulvimiseen eri skenaarioilla, sekä havaittuja tulvia (vuoden 1989 tulva). 

Muista seurata vesistöennusteita ja tulvavaroituksia Iijoen vesistöalueella sekä ELY-keskuksen tiedotteita osoitteessa www.ely-keskus.fi sekä Twitterissä.

tulvakuvasarja jalankulkija

tulvakuvasarja pyorailija

tulvakuvasarja auto

OuluOn Only In Lapland