Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Luokkamuotoinen 1-6

Pienryhmät

Kurenalan koulun yhteydessä toimii kaksi erityisopetuksen pienryhmää;luokat 1-3 sekä 4-6. Ryhmäjaot voivat vaihdella vuosittain oppilasmateriaalin mukaan. Ryhmissä opiskelee sekä mukautettuja oppilaita että yleisopetuksen oppilaita.
Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman toimivat ryhmät, joissa oppilaiden erityispiirteet voidaan huomioida. Opetus pyrkii noudattamaan yleisopetuksen tavoitteita, joita oppilaat opiskelevat omien yksilöllisten edellytysten mukaan.
Oppilaille laaditaan HOJKSit oppiaineista ja/tai opetusmenetelmistä, mihin heidän opetuksensa perustuu. Oppilaista integroidaan mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen ryhmiin.

Pienryhmissä on tavoitteena

 • Antaa perustiedot ja taidot opiskelua ja kehittymistä varten
  • Painottamalla perusasioiden oppimista
  • Painottamalla äidinkieltä ja matematiikkaa
  • Harjoittelemalla omantoiminnan ohjaamista
  • Järjestämällä opetus strukturoidusti
 • Kehittää ajattelun taitoja ohjaamalla ja innostamalla
  • Havannointiin ja vertailuun
  • Jäsentämään tietoa
  • Keksimään uusia ratkaisuja
  • Huomioimaan syy-seuraussuhteita
  • Liittämään uutta tietoa aikaisemmin opittuun
 • Tukea ja rakentaa itsetuntoa
  • Antamalla rakentavaa palautetta toiminnasta ja työskentelystä
  • Kannustamalla yrittämiseen , jotta oppilas löytäisi omat vahvuutensa ja saisi tukea terveen itsetunnon rakentamiseen
  • Ohjaamalla vastuuseen omista teoista
  • Antamalla välineitä toimia ristiriitatilanteissa

Harjaantumisopetus

Harjaantumisopetuksen kaksi ryhmää toimivat Kurenalan koulun yhteydessä. Opetusryhmät muodostuvat oppilasmateriaalin mukaan. Oppilaiden opetus pohjautuu HOJKSiin, joka laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa.

Esiaste 1-2 ja peruskoulun 1-6-loukilla opetuksessa huomioidaan

 • Aistien toiminta
 • Myönteisen minäkuvan kehittyminen
 • Kommunikaatio
 • Sosiaaliset taidot
 • Oppimisvalmiuksien kehittyminen
 • Liikunta ja terveelliset elämäntavat
 • Kädentaidot
 • Selviäminen päivittäisissä toiminnoissa

Opetus pyrkii olemaan mahdollisimman toiminnallista ja sitä liitetään mahdollisimman paljon arkipäivän tilanteisiin. Oppiaineksesta muodostetaan opetuskokonaisuuksia, joihin eri oppiaineet integroidaan. Riittävällä toistolla ja strukturoidulla opetuksella tuetaan oppimista.

Peruskoulu 7-9-luokilla painotetaan

 • Selviytymistä arkipäivän toiminnoissa
 • Itsenäistä selviytymistä eri tilanteissa
 • Sopivan jatko-opiskelupaikan löytämistä
 • Työelämään tutustumista erilaisten työharjoittelujen avulla
 • Sopivan asumismuodon löytämistä
english
russia
terveys rakennusluvat opetus
poytakirjat pieni
luottamushenkilopalvelu

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Puikkarin aukioloajat 1.5.2016 alkaen

 

maanantai 12.00-20.00
tiistai 06.15-20.00
keskiviikko 12.00-20.00
torstai 06.15-20.00
perjantai 12.00-18.00
lauantai 12.00-18.00
sunnuntai suljettu

 

maanantai 12.00-20.00
tiistai 06.15-20.00
keskiviikko 12.00-20.00
torstai 06.15-20.00
perjantai 12.00-18.00
lauantai 12.00-18.00
sunnuntai suljettu

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla kokoushuone Otavassa torstaina 12. päivänä toukokuuta 2016 alkaen klo 16:00. Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävänä 3.5.2016 alkaen kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa 17.5.2016 klo 12.00-15.00.

Kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata suorana kaupungin netti-tv:ssä tai YouTube-kanavalla. Kokouksia voi katsella jälkikäteen kaupungin YouTube-kanavan Kaupunginvaltuuston kokoukset -soittolistoilta.

Virkistävää elinvoimaa nuorissamme ja nuoriltamme

Pari konkreettista kokemusta ja useat paikallislehdissämme olleet jutut Pudasjärven nuorten aktiivisuudesta herättivät suuren mielihyvän ja ylpeyden tunteen. Kymmenien lasten ja nuorten voimistelu-, leikki- ja tanssiesitysryhmien esiintyminen Pudasjärven Urheilijoiden voimistelu- ja liikuntanäytöksessä vakuutti siitä, että kunnassamme on yllättävän suuri määrä liikunnasta ja liikkumisesta innostunutta nuorta väkeä. Näiden liikunnallisten esiintyjien lisäksi nuoria liikuttavat muut urheilujaostot, toiset urheilujärjestöt ja erilaiset yhdistykset. Mainiota tässä nuorten liikuntainnokkuudessa on se, että monet aikuiset innostuvat liikunnan riemullisuudesta seuratessaan elinvoimaisia ja sitoutuneita nuoria harrastajia.

Lue lisää...
OuluOn Only In Lapland