Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Luokkamuotoinen 1-6

Pienryhmät

Kurenalan koulun yhteydessä toimii kaksi erityisopetuksen pienryhmää;luokat 1-3 sekä 4-6. Ryhmäjaot voivat vaihdella vuosittain oppilasmateriaalin mukaan. Ryhmissä opiskelee sekä mukautettuja oppilaita että yleisopetuksen oppilaita.
Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman toimivat ryhmät, joissa oppilaiden erityispiirteet voidaan huomioida. Opetus pyrkii noudattamaan yleisopetuksen tavoitteita, joita oppilaat opiskelevat omien yksilöllisten edellytysten mukaan.
Oppilaille laaditaan HOJKSit oppiaineista ja/tai opetusmenetelmistä, mihin heidän opetuksensa perustuu. Oppilaista integroidaan mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen ryhmiin.

Pienryhmissä on tavoitteena

 • Antaa perustiedot ja taidot opiskelua ja kehittymistä varten
  • Painottamalla perusasioiden oppimista
  • Painottamalla äidinkieltä ja matematiikkaa
  • Harjoittelemalla omantoiminnan ohjaamista
  • Järjestämällä opetus strukturoidusti
 • Kehittää ajattelun taitoja ohjaamalla ja innostamalla
  • Havannointiin ja vertailuun
  • Jäsentämään tietoa
  • Keksimään uusia ratkaisuja
  • Huomioimaan syy-seuraussuhteita
  • Liittämään uutta tietoa aikaisemmin opittuun
 • Tukea ja rakentaa itsetuntoa
  • Antamalla rakentavaa palautetta toiminnasta ja työskentelystä
  • Kannustamalla yrittämiseen , jotta oppilas löytäisi omat vahvuutensa ja saisi tukea terveen itsetunnon rakentamiseen
  • Ohjaamalla vastuuseen omista teoista
  • Antamalla välineitä toimia ristiriitatilanteissa

Harjaantumisopetus

Harjaantumisopetuksen kaksi ryhmää toimivat Kurenalan koulun yhteydessä. Opetusryhmät muodostuvat oppilasmateriaalin mukaan. Oppilaiden opetus pohjautuu HOJKSiin, joka laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa.

Esiaste 1-2 ja peruskoulun 1-6-loukilla opetuksessa huomioidaan

 • Aistien toiminta
 • Myönteisen minäkuvan kehittyminen
 • Kommunikaatio
 • Sosiaaliset taidot
 • Oppimisvalmiuksien kehittyminen
 • Liikunta ja terveelliset elämäntavat
 • Kädentaidot
 • Selviäminen päivittäisissä toiminnoissa

Opetus pyrkii olemaan mahdollisimman toiminnallista ja sitä liitetään mahdollisimman paljon arkipäivän tilanteisiin. Oppiaineksesta muodostetaan opetuskokonaisuuksia, joihin eri oppiaineet integroidaan. Riittävällä toistolla ja strukturoidulla opetuksella tuetaan oppimista.

Peruskoulu 7-9-luokilla painotetaan

 • Selviytymistä arkipäivän toiminnoissa
 • Itsenäistä selviytymistä eri tilanteissa
 • Sopivan jatko-opiskelupaikan löytämistä
 • Työelämään tutustumista erilaisten työharjoittelujen avulla
 • Sopivan asumismuodon löytämistä
english
russia
terveys rakennusluvat opetus poytakirjat
Pilvistä

-1°C

Pudasjärven sää

Pilvistä

Ilmankosteus: 91%

Tuulen nopeus: 11.27 km/h

 • 28 Maalis 2015

  Sumua 2°C -2°C

 • 29 Maalis 2015

  Pilvistä 3°C -1°C

Osviitta katosi kyläkuvasta

Kauppatiellä sijainnut, Osviittana tunnettu talo on purettu. Talo on toiminut neuvolana ja viimeisinä vuosinaan mielenterveyskuntoutujien tukiasuntolana. Keskiviikkona 18.3. purkutyömaalla tehtiin viimeistelytöitä ja seuraavana päivänä loputkin jätteet on poistettu tontilta. Purkutyö tehtiin kierrätettävät materiaalit säästäen, eli peltikatot, ikkunat, ovet ja jopa puhallusvilla otettiin talteen jatkokäyttöä varten. Muun muassa puhallusvilla soveltuu vielä aivan mainiosti esim. konehallien eristemateriaaliksi. Nykyaikaa on, että yhä enemmän purkutyömaiden jätteitä pyritään kierrättämään. Poltettavaksi soveltuva jäte lajitellaan sekin. Kaatopaikalle päätyy lopulta hyvin vähän purkujätteitä vanhoista puurakenteisista rakennuksista.

Lue lisää...

Poikkeuksia Puikkarin aukioloajoissa

to 2.4. klo  6.15-18
pe 3.4. suljettu
la 4.4. klo 12-18
su 5.4. klo 12-18
ma 6.4. suljettu

Huom! Ei vauvauintia la 4.4. Seuraavan kerran vauvauinti la 11.4.

OuluOn Only In Lapland