Oma lomatontti kahden huipun välistä!

luokkavaara

Pudasjärven kaupunki myy ja vuokraa vapaa-ajan tontteja Syötteen Luokkavaarasta. Alueella on 159 lomarakennuspaikkaa, joista vuonna 2014 tarjotaan rakentajille 53 tonttia kortteleista 53-60 ja 76-79. Tonttien koko on keskimäärin 1 500 m2, enimmäisrakennusoikeus on 175 kerrosneliömetriä/tontti. Tontille saa rakentaa enimmillään kaksi huoneistoa käsittävän lomarakennuksen.

Tonttien hinnat

Tontin ostohinta on 17 500 euroa, vuosivuokra on 8% myyntihinnasta (1 400 euroa) ja vuokra-aika 30 vuotta. Vuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Rakentamistapaohjeet

Tonteille on hyväksytty rakentamistapaohjeet, joita tontin saaja sitoutuu noudattamaan. Rakentamistapaohjeilla ohjataan rakennusten sijoittelua, toteutustapaa, muotoa, materiaaleja, väritystä ja energiahuoltoa sekä pihojen rakentamista, kuivatusta, autopaikkoja, liittymiä, aitaamista ja työmaajärjestelyjä. Lue rakentamistapaohjeet tästä (pdf).

Rakentamisvelvoite

Tontin saajan on ryhdyttävä rakentamaan vuoden kuluessa ja saatettava rakennus valmiiksi kolmen vuoden kuluessa luovutuspäivästä. Sopimusrikkomuksesta peritään sakkoa 5 000 € vuodessa. Rakentamisvelvoite katsotaan täytetyksi, kun 40% rakennusoikeudesta on toteutunut.

Tonttien varaaminen

Voit varata tontin sähköisesti. Varaus vahvistetaan sähköpostilla. Tontin sähköiseen varaamiseen vaaditaan henkilökohtainen, toimiva sähköposti.

Tiedustelut ja kirjalliset varaukset vastaanottaa:

Pudasjärven kaupunki
Markku Mattinen
PL 10, 93101 Pudasjärvi
puh. 0400 389 972
markku.mattinenatpudasjarvi.fi

Varausmaksu

Tontin saaja voi varata tontin 3 kuukauden ajaksi. Varauksesta peritään 500 euron varausmaksu, joka hyvitetään tontin saajalle luovutuksen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta.

OuluOn Only In Lapland