Karhupajalla saatiin yrittäjyystietoa

6.11.2020

Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvoja Auvo Turpeinen vakuutti Karhupajan nuorille yrittäjyyden olevan ammatti muiden joukossa. Kun ihmiselle tai porukalle syntyy yritysidea, mutta ei ole tietoa asian etenemiskeinoista, silloin kannattaa kääntyä aikailematta yritysneuvojan puoleen. Yritysneuvonta on henkilökohtaista, luottamuksellista ja maksutonta. Yritysneuvonnassa idean työstämisessä edetään yritystoiminnan aloituksesta lähtien rauhallisesti palastellen asiat helpommin ymmärrettäviksi ja näkyviksi osasiksi ja lopulta kokonaisuudeksi. Koko prosessiin laaditaan yhdessä varmalla pohjalla olevat ”stepit”, askelmat, joiden mukaan on helppo edetä. Yrittäjäksi alkavalta/aikovalta vaaditaan rohkeutta ja oma-aloitteisuutta.  Omat osaamiset, taidot ja erityiskyvyt on tehtävä  ujostelematta näkyviksi. Yrittäminen on oiva tapa työllistää itsensä, muita ihmisiä ja ansaita rahaa.

Turpeinen muistutti yrityksen toiminnasta, tuotteesta tai palvelusta tehtävän mainonnan ja esilletuomisen jatkuvasta persoonallisesta merkityksestä ja tärkeydestä. Yrittäjän on kehitettävä koko ajan itseään ja yritystään pitkäjännitteisesti. Yrityksessä toimivalta edellytetään entistä enemmän sosiaalisten taitojen ja asiakaspalvelutaitojen hallitsemista. Tärkeimpinä yritystoiminnan perusteina ovat asiakasmäärittely eli ymmärrys siitä millaisia tulevat yrityksen asiakkaat ovat, mitkä ovat heidän tarpeensa, millä hinnalla yrityksen tuotetta myydään ja millaisena yrittäjä heidät kohtaa. Asiakaspalautteen seuraaminen ja käyttöönotto sekä muutostarpeiden huomioiminen vahvistavat tuotteen tai palvelun laatutasoa ja myyvyyttä. Yrittäjän on hyvä olla tietoinen toisen saman alan yrittäjän, kilpailijan toiminnasta, osattava käyttää hyväkseen benchmarkkausta eli opin ottamista muista menestyvistä yrityksistä sekä verkostoitumisen ehdottomasta tärkeydestä.

Turpeinen kannustaa oman osaamisen ja erityistaitojen rohkeaan käyttöönottoon. Yritysmuotoja on useita, joista voi valita itselleen sopivan ja jonka voi vaihtaa tarvittaessa paremmin sopivaksi omaan ideaan ja toimintaan.

Kuvassa Sointu Veivo, Kaisa Kummala, Marja-Leena Tykkyläinen, Ari Räihä ja Lauri Outila kuuntelemassa yritysneuvoja Auvo Turpeisen yritystoimintaohjeita

Sointu Veivo, yksilövalmentaja

Last modified: 4.2.2022

Comments are closed.