Äitienpäiväkunniamerkkien hakeminen

21.9.2022

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää syksyllä esityksiä vuoden 2023 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ohjeellinen kiintiö alueelle on kolme kunniamerkkiä.

Kaupungin kunniamerkkityöryhmä pyytää järjestöiltä esityksiä äitienpäiväkunniamerkin saajista 13.10.2022 mennessä. Esitykset pyydetään tekemään liitteenä olevaan lomakkeeseen ja osoittamaan kunniamerkkityöryhmälle. Lomake toimitetaan Pudasjärven kaupungin kirjaamoon
sähköisesti kirjaamo@pudasjarvi.fi tai paperisena PL 10, 93101 Pudasjärvi. Lomake löytyy sähköisenä https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit

Aluehallintoviraston ohjeet ja perusteet esityksistä

Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana. Myös muita yleisempiä ansioita voidaan ottaa huomioon vanhemmuuden rinnalla.

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.

Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittaviksi. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä  vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää.

Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin. Enintään puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiin hakemuksiin.

Omien lasten tekemiin hakemuksiin tulee liittää vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kysymyksessä olevan perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellaiset puuttuvat kokonaan, ei oteta huomioon ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla. Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Lisätietoja

Hallintosihteeri Mirja Moilanen
puh. 040 740 2550
mirja.moilanen@pudasjarvi.fi

Last modified: 21.9.2022

Comments are closed.