Asemakaavan muutos, Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteli 14, tontit 2 ja 4

3.11.2022

Suunnittelualue sijaitsee Kurenalan keskustassa, kaupungintalon ympäristössä, rajoittuen Varsitiehen, Pappilantiehen ja Kauppatiehen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa tonttien 2 ja 4 käyttötarkoitusta hallinto- ja virastorakennusten alueesta myös opetustoiminnan ja palvelurakennusten alueeksi.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 03.11.- 05.12.2022 Pudasjärven kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimistossa (Karhukunnnantie 6) sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukunnaantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 25.10.2022
Kaupunginhallitus

Liitteet

Last modified: 4.11.2022

Comments are closed.