Asemakaavan muutos Kurenalan eteläisen osan asemakaavan kortteli 14 tontit 2 ja 4

22.7.2022

Suunnittelualue sijaitsee Kurenalan keskustassa, kaupungintalon ympäristössä, rajoittuen Varsitiehen, Pappilantiehen ja Kauppatiehen.

Asemakaavamuutoksessa on tavoitteena muuttaa hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen (YH) käyttötarkoitus yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), joka sallii tontilla myös opetustoiminnan.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 27.7.2022 alkaen.  Asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 27.7. – 26.8.2022.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä internetissä www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Karhukunnaantie 6. Nähtävänäolon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus antaa kirjallinen palaute osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, PL 10 93101 Pudasjärvi tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, tekninen toimisto, PL 10, Karhukunnaantie 6, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi.

Liitteet

Pudasjärvellä 22.07.2022
Kaupunginhallitus

Last modified: 22.7.2022

Comments are closed.