Asiavirheen korjaaminen, ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen vähäistä ampumarataa koskeva ilmoitus, Utajärven riistanhoitoyhdistys, Utajärvi

4.5.2022

Kuulutuksen julkaisupäivämäärä kunnan internetsivuilla: 04.05.2022

Asian diaarinumero: 617/11.01.04/2022

Kuulutusaika ja valitusaika: 04.05.2022 – 10.06.2022

Kuulutettavat asiakirjat:

Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös 28.04.2022 § 43

liitteet; Oulunkaaren ympäristölautakunnan pöytäkirjanote ja valitusosoitus

Asia koskee: Asiavirheen korjaaminen, ympäristösuojelulain 115 d §:n mukainen vähäistä ampumarataa koskeva ilmoitus, Utajärven Riistanhoitoyhdistys, Utajärvi

DNRO 617/11.01.04//2022, ampumarata

Asiakirjat ovat nähtävissä Pudasjärven kaupungin internetsivuilla (www.pudasjarvi/ymparistopalvelut), johon on linkki Utajärven kunnan internetsivujen kuulutuksista.

Muutoksenhaku: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Lisätiedot: Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Brita Telenvuo, sähköpostiosoite brita.telenvuo@pudasjarvi.fi, puh. 0500 282 946 tai Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu puh. 040 826 6417.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut / Oulunkaaren ympäristölautakunta

Last modified: 4.5.2022

Comments are closed.