EN | RU | FI

Ohjeita tutkijalle

Pudasjärven  kaupungin keskusarkiston (toimipisteiden) asiakirjoja eri arkistoista saa tutkia ja lukea vain virastoaikana henkilökunnan ollessa paikalla – sopimuksen mukaisessa paikassa erillisen sopimuksen mukaan.

Jotta arkistomme asiakirjat säilyisivät aitoina ja alkuperäisinä tiedon  lähteinä tuleville tutkijoille ja olisivat luotettavan tiedon lähteitä, niin noudata seuraavia ohjeita niitä käyttäessäsi:

 1. Asiakirjoja tulee käsitellä varovaisesti ja niille luotua järjestystä noudattaen.
 2. Älä tee mitään omia merkintöjä tai korjauksia alkuperäisiin arkiston asiakirjoihin  (niissä voi olla virheitä), vaan tee nuo huomaamasi havainnot ja korjaukset omiin muistiinpanoihisi.  Joku nimi, henkilö yms. Tiedot voivat vaikuttaa virheellisiltä, mutta et voi koskaan tietää tarkoitetaanko nimenomaan ko. Henkilöä vai toista mahd. Samannimistä henkilöä, paikkaa yms.
 3. Älä kirjoita asiakirjasidosten päällä.
 4. Avaa ja sulje kuivat ja hauraat sidokset varoen niitä vahingoittamatta.
 5. Kopioita voidaan  ottaa mutta varoen ja henkilökunnan avustuksella. Kopiomaksuista sovitaan määrän ja laadun mukaan.
 6. Mikäli huomaat tutkimuksesi tuloksena esim. Että arkistojärjestystä tai kotelon sisäistä järjestystä pitäisi korjata, muuttaa tai parantaa  (esim. Aineistossa on  useamman toimielimen arkistoaineistoa) kerro siitä henkilökunnalle tai kirjoita siitä erillinen lappu huomautuksin ko. Sidoksen = kansion päälle esim.   ” ….lautakunnan pöytäkirjat löytyvät sidottuna   ….. Lautakunnan pöytäkirjoista”,  ”aakkosjärjestys pitäisi tarkistaa”,   ”sisältää useita aakkossarjoja”.
 7. Mikäli tutkittava aineisto jää kesken, voit merkitä ko. Kohdan laittamalla tyhjän paperiarkin (mitään liima- tai tarralappuja ei saa laittaa sidoksiin, kansioihin tai kortteihin, koska ne tuhoavat alkuperäistä tekstiä)  ko. Kohdalle – niin pitkälle että se erottuu siteen välistä  - jotta voit palata ko. Kohtaan tarvittaessa myöhemmin – tutkimuksen jälkeen mitään irtolappuja ei saa jäädä aineistoihin – sillä emme voi jälkikäteen tietää mitkä ovat olleet arkiston lappuja ja mitkä tutkijoiden jättämiä lappuja.
 8. Lue ja tutki kansio kerrallaan järjestelmällisesti, siten että kun olet saanut kansion sisällön katsottua, palautat sisällä olleet niput tai sidokset kansion sisälle samassa järjestyksessä kuin ne olivat kun aloitit.  Sen jälkeen suljet kansion nauhoin ja palautat, jonka jälkeen saat uuden kansion tutkittavaksi. Näin menetellen voidaan välttää että kansioiden sisällöt eivät pääse sekoittumaan keskenään ja aineisto katoamaan väärän kansion sisälle tuntemattomiin paikkoihin.   Aineistoa kotelon sisälle palauttaessasi kontrolloit että kansion etikettitieto ja kansion sisältö ovat yhtäpitävät.
 9. Tee muistiinpanoja tutkimastasi aineistosta – mitä olet aineistoista katsonut, kotelonumerot tai muut arkistomerkinnät (niin että et tule tutkineeksi useaan  kertaan samaa aineistoa) – kannattaa panna ylös katsottu aineisto – vaikka siitä ei olisi mitään löytynytkään, näin voit nopeuttaa ja selkeyttää omaa työtäsi.
 10. Muista tehdä lähdeviitemerkinnät omiin muistiinpanoihisi – sillä on hidasta ja vaikeaa hakea jälkikäteen uudelleen esille samat asiakirjat ja kotelot – jos joudut palaamaan aineistoon myöhemmin tai teet yhteenvetoa lähdeaineistosta tutkimuksen loppuvaiheessa.
 11. Määrittele haluamasi tietosisältö ko. Tutkittavasta kohteesta henkilökunnalle.  Kerro mitä tietoja sinulla jo on aiheesta ja miten laajaa tutkimusta olet tekemässä ja mihin käyttötarkoitukseen (opinnäyte, sukututkimus, gradu-työ, lisenssiaattityö yms.) Teet tutkimusta.  Jos sinulla on aikarajat joihin tiedot pitäisi täsmentyä, tiedot toimielimistä jotka olisivat voineet käsitellä kyseisiä asioita yms. Taustatietoa, niin kaikki tuo tieto auttaa henkilökuntaa löytämään ja paikallistamaan sinulle tutkittavat aineistot.

Hyvää jatkoa tutkimuksessanne!

Asukkaille

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland