EN | RU | FI

Toimipisteiden arkistot

Pudasjärven kaupungin arkistotoimi jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin, jotka edelleen jakaantuvat erillisiksi vastuualuekohtaisiksi arkistoiksi:

Keskusarkisto

 • Toimintansa päättäneiden kunnallisten toimielintenarkistot
 • Toiminnassa olevien toimielinten arkistot, vanhempi osa
 • Kartat ja piirustukset
 • Kunnallisten yhtiöiden arkistot
 • Kotiseutuarkisto

Hallintokeskus

 • Kaupunginhallitus
 • Tarkastuslautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Yhteistoimintaryhmä
 • Työsuojelupäällikkö
 • Oikeusaputoimisto
 • Velkaneuvoja
 • Holhousviranomainen
 • Virkaholhooja/Edunvalvoja
 • Asuntotoimisto
 • Henkilöstöasioiden arkisto (palkkatoimisto)
 • Nuorten työpaja/ kierrätyskeskus (Karhupaja)
 • Atk-yksikkö

Suunnittelu ja talous

 • Taloustoimisto
 • Kaupunginhallitus/Suunnittelujaosto

Elinkeinotoimi

 • Maaseutu- ja elinkeinolautakunta (elinkeinotoimisto)
 • Maaseututoimisto
 • Lomatoimisto
 • Pohjantähti (Kehittämiskeskus, atk-koulutus)
 • Pudasjärven Matkailu Oy
 • Kyläjohtokuntien arkistot
 • Projektien arkistot

Perusturva

 • Perusturvalautakunta (sosiaalitoimisto)
 • Terveyskeskus
 • Vanhusten palvelukeskus
 • Vanhainkoti

Tekninen toimi

 • Tekninen lautakunta
 • Valvontalautakunta (rak.valv.)
 • Ympäristövalvonta
 • Paloasema
 • Terveysvalvonta
 • Puikkari, virkistysuimala

Sivistystoimi

 • Koulutuslautakunta
 • Rimminkankaan yläaste
 • Lukio
 • Erityiskoulu
 • Vapaa-aikalautakunta
 • Kulttuurilautakunta
 • Kansalaisopisto
 • Kirjasto
 • Kulttuuri- ja kotiseututyö
 • Museotoimikunta
 • Kotiseutuarkisto

Asukkaille

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland