EN | RU | FI

Yleisluettelo keskusarkiston arkistoista

Toimintansa päättäneiden kunnallisten toimielinten arkistot

Ammattientarkastaja
Asuntokatselmustoimikunta
Asutuslautakunta
Elinkeinolautakunta
Elintarvikelautakunta
Huoneenvuokralautakunta
Kansanhuolto
Katotoimikunta
Kirjastolautakunta
Piirikirjastojen arkistot
Kotiseutulautakunta (sis. myös toimikunta)
Kouluhammaslääkäri
Koululautakunta
Koulut ja asuntolat
Apukoulu
Lukion kannatusyhdistys
Kansakoulujen arkistot (yli 50 arkistoa)
Peruskoulujen arkistot (lakkautetut ala-asteet)
Pudasjärven kunnallinen keskikoulu
Pudasjärven yhteiskoulu (arkisto lukiolla)
Kansalaiskoulun arkisto
Kurenalan kunnallinen keskikoulu
Kurenalan kansakoulun asuntola
Keskikoulun asuntola
Kansalaiskoulun asuntola
Jatkokoulujen asuntolat
Erityiskoulun asuntola
Kulttuurilautakunta I (suppea toimiala v. 1992 loppuun asti)
Kunnaneläinlääkäri
Kunnanhallitus II (1948-1992)
Kunnanhallitus I (1868-1947)
Kurenalan neuvola, yhdistetyt neuvolakortistot
Kätilöpiirien arkistot
Lastenvalvoja
Liikennelautakunta
Liikuntalautakunta
Lomalautakunta
Maatalouden kehittämistoimikunta
Maatalouslaskentatoimikunta
Maatalouslautakunta
Maatilalautakunta
Matkailulautakunta
Metsälautakunta
Nuorisolautakunta
Oikeusapulautakunta
Palo- ja väestönsuojelulautakunta
Raittiuslautakunta
Rakennuslautakunta
Sosiaalilautakunta
Sotilasmajoituslautakunta
Suojalinnan hoitokunta
Taksoituslautakunta
Tekninen lautakunta I (v. 1992 loppuun)
Terveydenhoitolautakunta
Terveyslautakunnan valvontajaosto
Terveyslautakunta
Terveyssisarpiirien arkistot
Tielautakunta
Tutkijalautakunta
Työasiainlautakunta (Työllisyyslautakunta)
Työsuojelutarkastaja
Ulosottomiesten arkistot
Valtiollisten vaalien vaalilautakunta
Vesilautakunta
Vuokralautakunta
Väestönlaskentaelin
Ympäristönsuojelulautakunta

Projektien arkistot

Elintarvikejalostuksen kehittämis-Projekti (1991-1992)
Ideat liikkeelle-Projekti (1998-2000)
Infotek-Projekti (2000-2002)
Kaikki alkaa korvien välistä-Projekti (1999-2000)
Keskellä virtaa Iijoki-Projekti (1998-2000)
Kinttaat naulasta-Projekti (2001-2003)
Kivi-Projekti (1988-1990)
Koillismaan puu-Projekti (1988-1992)
Koitto-Projekti (2002-2003)
Leirikoulu-Projekti (1987-1989)
Matkailun strategia-Projekti (1998-2002)
Naappa-Projekti (2004-2006)
Pohjantähti-Projekti (1988-1992)
Porta lapponica matkailu-Projekti (1997-1998)
Pudasjärvi-Projekti (1983-1984
Pudastek-Projekti (1998-2000)
Syöte-Projekti (1995)
Telework-Projekti (1998-1999)
Toima 2001-Projekti (2001)
Turpeen tuotanto-Projekti (1991-1993)

Toiminnassa olevien kunnallisten toimielinten/toimistojen arkistot

(aineistoista osa on keskusarkistossa, osa toimipisteissä)

Asuntotoimisto (asuntolaina-asiakirjat,vuokra-asiat)
Holhouslautakunta
Kansalaisopisto
Keskusvaalilautakunta
Koulut ja asuntolat
Peruskoulun yläaste
Peruskoulun yläasteen asuntola
Kunnanhallitus III
Oikeusaputoimisto (Oikeusapulautakunta)
Tekninen lautakunta II (1993 alkaen)
Teknisen lautakunnan tiejaosto
Terveyskeskus (osa tomipisteissä)
Valvontalautakunta
Virkaholhooja

Kartat ja piirustukset

Kaupungin omistamien rakennusten piirustukset kiinteistökohtaisissa koteloissa/piirustusputkissa (erillinen luettelo)

Rakennuspiirustukset

LVI-piirustukset
Sähköpiirustukset

Kaupungin rakentamien teiden ja katujen piirustukset ja kartat

Siltapiirustukset
Valaistusten rakentaminen
Reittipiirustukset
Kaukolämpöverkosto
Syötteen vesihuoltoverkosto
Tieverkosto

Kaavakartat

Yleiskaavat
Rakennuskaavat
Rantakaavat

Kunnallisten yhtiöiden arkistot

Kiinteistöosakeyhtiöiden arkistot (vuokratalot)
Pudasjärven Vuokratalot Oy
Pudasjärven Vuokrasyöte Oy
Kiinteistö Oy Kurenala
Kiinteistö Oy Kurenkartano
Kiinteistö Oy Kipinä-Kollaja
Kiinteistö Oy Puhostörmä
Kiinteistö Oy Saraveitsi
Kiinteistö Oy Linja-autoasema
Pudasjärven Asumispalvelusäätiö
Pudasjärven Matkailu Oy (matkailutoimisto)
Pudasjärven Teollisuuskylä Oy

Kotiseutuarkisto

Yhdistysten ja yhteisöjen arkistot, Yksityisten henkilöiden arkistot, äänitteet
Yhdistysten ja yhteisöjen arkistot

Ala-Livon koneosuuskunta
Hetekylän maa-ja kotitalousseura
Hetekylän osuusmeijeri
Historia ja kotiseututoimikunta
Ikoseniemen suopirtti
Jyty Pudasjärvi
Keski-Livon sonniosuuskunta
Keskustapuolueen naisosasto
Kotiseutumuseon valokuvia
Kädentaitajat
Liberaalinen kansanpuolue Pudasjärven osasto
Livojoen maamiesseura
Livon koneosuuskunta
Lämsänojan laidunyhtymä
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Matalakankaan metsätien tiekunta
Metsälän puimaosuuskunta
Pudasjärven maamiesseura
Pudasjärven nuorisoseura
Pudasjärven näyttämö
Pudasjärven Osuuskauppa
Pudasjärven Rotaryt
Pudasjärven sotaveteraanit
Siuruan kylätoimikunta
Siuruan laidunyhdistys
Siuruan tilusrauhoitusyhdistys
Maatalouskerhoyhdistys
Maaseuden nuorten liiton Aittojärven osasto
Mannerheimin lastensuojeluliiton sotakummiasiain hoitaja
Aittojärven sonniosuuskunta
Pudasjärven metsänhoitoyhdistys
Sarakylän kylätoimikunta
Pudasjärven palovakuutusyhdistys
Sotainvalidien veljesliiton Pudasjärven osasto
Sos dem työväenyhdistys
Syötteen kyläyhdistys
Viinikosken nuorisoseura
Yli-Livon maamiesseura

Yksityisten henkilöiden (ja talojen arkistot)

Anna Torvisen yksityisarkisto
Hannes Alakosken yksityisarkisto
Hilma ja Reino Räisäsen yksityisarkisto
Jurvansuun sukutoimikunta
Kalle Saralan lehtileikekirja
Mauno Puurusen yksityisarkisto
Otto Koskisen yksityisarkisto
Talo Rengasvaara-Riihiaho
Vilho Kären yksityisarkisto

Äänitteet

Sotaveteraanien muistelot
Työväenhistoria

Asukkaille

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland