EN | RU | FI

Lomakkeet

Tälle sivulle on kerätty Pudasjärven kaupungin omia ja suomi.fi:ltä löytyviä lomakkeita. Useimmat niistä ovat pdf -muotoisia, jotka voi täyttää näytöllä, tulostaa ja lähettää postitse. Näitten tiedostojen katselemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader™ -ohjelman. Mikäli Sinulla ei sitä ole, lataa se täältä ilmaiseksi.

Doc-, xls- ja rtf-muotoiset lomakkeet tarvitsevat Microsoft Word tai Excel-ohjelman tai vastaavasti sopivan Open Office-version. Nämä tiedostot voit tallentaa omalle koneellesi ja lähettää ne täytettynä sähköpostitse vastaanottajalle. Valitse jokin tiedostotyypeistä klikkaamalla sen kohdalla olevaa linkkiä.

Hallintotoiminnan lomakkeita

 • Arkistopalvelut
  • Asiakirjan/tiedon tilauslomake kaupungin keskusarkistosta (pdf)
  • Hakemus tietojen saamiseksi salassa pidettävistä asiakirjoista (docx)
 • Ansionmenetys/kustannusten korvaaminen (xls / pdf)
 • Suostumus kuntoutuksen asiakastyöryhmää varten ( rtfpdf )
 • Kehittämis- ja toimintatuet
  • Selvitys tuen käytöstä, yhdistykset (rtf / pdf)
  • Selvitys tuen käytöstä, yksityiset henkiöt ja rekisteröimättömät ryhmät (rtf / pdf)
  • Maaseutuelinkeinojen tukitaulukko (xls / pdf)
  • Maaseutuelinkeinojen tukihakemuslomake  (xls / pdf)
 • Työllistämispalvelut
  • Kesätyöpaikkahakemus (sähköinen / rtf / pdf)
  • Kaupunkilisähakemus (rtf / pdf)
   • Kaupunkilisän tilityslomake (xls / pdf)
  • Ryhmätyöllistämisen tuet 2020 -hakemus (rtf / pdf)

Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan lomakkeita

 • Peruskoulut
  • Anomus koulupaikan vaihtamiseksi (rtf / pdf)
  • Anomus poikkeavaan koulukuljetukseen / saattoavustukseen (rtf / pdf)
  • Jopo-luokka -hakemus (pdf)
 • Kansalaisopisto
  • Kansalaisopiston palaute- ja kurssitoivomuslomake (sähköinen)
  • Tuntiopettajan ja luennoitsijan henkilökortti (rtf)
  • Kurssi-ilmoittautumislomake (rtf / pdf)
  • Matkalasku, lomakepohja (xls / pdf)
 • Varhaiskasvatus
  • Varhaiskasvatushakemus (rtf / docx)
  • Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatukseen (rtf / docx)
  • Tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tai palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämistä varten (pdf / xls)
  • Yrittäjän tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tai palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämistä varten (pdf / xls)
  • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen (rtf / pdf)
  • Palvelusetelin irtisanominen (rtf / pdf)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta
  • Esitietolomake aamu- ja iltapäivätoimintaan (rtfpdf)
  • Maksuvapautushakemus (rtfpdf)
  • Tuloselvitys aamu- ja iltapäivätoimintaan (pdf / xls)

Teknisten ja ympäristötoiminnan lomakkeita

 • Kuntatekniikka
  • Kaivulupahakemus (rtf / pdf)
 • Rakennusvalvonta
  • Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet (pdf)
  • Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus (doc / pdf)
  • Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja (pdf)
  • Maisematyölupahakemus (rtf / pdf)
  • Naapureiden kuuleminen (pdf)
  • Poikkeamislupahakemus (rtf / pdf)
  • Purkamislupahakemus (rtf / pdf)
  • Pääsuunnittelijan sitoumus (xls / pdf)
  • Rakennushankeilmoitus RH1 (pdf)
  • Rakennuslupahakemus (rtf / pdf)
  • Rakennusluvan jatkoaikahakemus (rtf / pdf)
  • Rakennustyön aloituskokouspöytäkirja (rtf / pdf)
  • Toimenpideilmoitus / -lupahakemus (rtf / pdf)
  • Vastaavan työnjohtajan hakemus (rtf / pdf)

Oulunkaaren ympäristöpalvelujen lomakkeita

Rekisteriselosteet

 • Maa-ainesten ottamislupahakemus (pdf)
 • Elintarvikehuoneiston ilmoittamislomake (pdf / rtf)
 • Ilmoitus alkutuotantopaikasta (rtf / pdf)
 • Ilmoitus toiminnanharjoittajan vaihtumisesta (pdf)
 • Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä (rtf / pdf)
 • Laitoshakemuslomake, kala-alan laitos (rtf / pdf)
 • Laitoshakemuslomake, liha-alan laitos (rtf / pdf)
 • Laitoshakemuslomake, maitoalan laitos (rtf / pdf)
 • Laitoshakemuslomake, varastolaitos (rtf / pdf)
 • Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen (rtf / pdf)
 • Liitelomake ilmoitukseen kauneushoitola tms. (pdf)
 • Liitelomake ilmoitukseen päivähoitotilat, koulut, oppilaitokset, lastenkodit, hoitokodit ja vanhainkodit (pdf)
 • Liitelomake ilmoitukseen työtilat asuntojen läheisyydessä (pdf)
 • Potilastietolomake (rtf / pdf)
 • Selvitys jätevesijärjestelmästä (pdf)
  • Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet (pdf)
 • Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus (rtf / pdf)
 • Vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymishakemus (rtf / pdf)

Asukkaille

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland