EN | RU | FI

Kaavoitus ja mittaustoiminta

Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Erilaisten kaavojen lisäksi kaupungilla ja kunnilla täytyy olla rakennusjärjestys. Kaavamuodot ovat yleiskaava, asemakaava ja ranta-asemakaava.

Tehtävät

Mittaustyöt

 • Kiintopisteverkostot
 • Kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen
 • Maaperätutkimukset

Kartastotehtävät

 • Kaavoituksen pohjakartat
 • Karttojen tarkastaminen
 • Johtokartat
 • Suunnittelun pohjakartat
 • Teemakartat (mm.osoitekartat)

Rakentaminen

Kiinteistöhallinto

 • Maa-alueiden oston, myynnin ja vuokrauksen valmistelevat tehtävät
 • Sopimusten valmistelevat tehtävät

Hallinnolliset tehtävät

 • Kaupungin maa-omaisuuden hoito
 • Kaavatiealueiden haltuunotto- ja korvausasiat
 • Osoitejärjestelmät
 • Kartta-arkiston ylläpito
 • Maanomistusolojen selvitys

Kaavoitus- ja mittauspalvelut

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystietohaku

Asukkaille

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland