EN | RU | FI

Luokkamuotoinen 7-9


Rimminkankaan koulun pienryhmät

Pienryhmä

Pienryhmä tarkoitettu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia, ja joiden selviytyminen yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ei onnistu. Yleensä oppilailla on yksi tai useampia oppiaineita yksilöllistetty. Pienryhmien tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa perusopetusluokat 7-9 edellytystensä mukaisesti ikätovereidensa kanssa.
Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis -ja kehitystarpeet. Pieni ryhmäkoko mahdollistaa yksilöllisten työskentelytapojen ja oppimisjärjestelyiden käytön. Opetus voidaan järjestää seuraavasti:

1. Kokonaan pienryhmässä
• Opettajana toimii kaikissa oppiaineissa erityisluokanopettaja, joka vastaa opetuksesta kokonaan
- Opetus järjestetään kokonaisuudessaan oppilaan oppimisedellytykset huomioiden

2. Osittain integroituna yleisopetuksen ryhmään

 • Erityisluokanopettaja toimii luokanvalvojana, jolloin hän huolehtii oppilaan opetusjärjestelyistä yhdessä aineenopettajien kanssa
 • Oppilas opiskelee oppiaineet, joissa hän on yksilöllistetty pienryhmässä erityisluokanopettajan vastatessa opetuksesta.
 • Opetus järjestetään yksilöllisesti oppilaan oppimisedellytykset huomioiden
 • Oppilas voi opiskella yhtä tai useampaa oppiainetta yleisopetuksen opetusryhmiin integroituna
 • Aineenopettaja vastaa opetuksesta ja sen arvioinnista
 • Oppilaan opetusjärjestelyiden onnistumista seurataan kokoajan ja niihin voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa

3. Laaja-alaisessa erityisopetuksessa

 • Jos oppilaalla on vain yksi oppiaine yksilöllistetty, hän voi opiskella ainetta laaja-alaisen erityisopettajan opettamana
 • Opetusjärjestelyistä vastaa laaja-alainen erityisopettaja yhdessä aineenopettajan kanssa

Oppilaalle laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS , jota päivitetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Siinä määritellään

 • opetusjärjestelyt ja vastuu henkilöt
 • tavoitteet oppiaineisiin, jossa oppilas on yksilöllistetty
 • arvioinnin perusta
  • oppineet, joissa oppilas on yksilöllistetty, arvioidaan HOJKSin tavoitteiden mukaan
  • muut oppiaineet arvioidaan yleisopetuksen tavoitteiden mukaan

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland