EN | RU | FI

Haku ensi lukuvuoden JOPO-ryhmään avoinna

Haluatko suorittaa peruskoulun omassa tahdissasi? Kiinnostaako pidemmät työharjoittelujaksot? Tökkiikö perinteinen luokassa opiskelu?

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on suorittaa peruskoulun yläluokat hieman erilaisella tavalla. Oppimisessa korostuvat työpaikkaopiskelu, pienryhmätyöskentely koulussa ja itsenäiset oppimistehtävät. Tavoitteena on kehittää oppilaan oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa sekä sosiaalisia taitoja. JOPO-toiminnan tarkoituksena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja ehkäistä koulutuksesta pois jäämistä peruskoulun jälkeen. JOPO-luokka pyrkii tukemaan nuorta jatko-opintopaikan varmistamisessa.

Ryhmässä työntekijöinä toimivat erityisopettaja ja nuorisotyön- tai koulunkäynninohjaaja. Lisäksi tukena ovat rehtori, opinto-ohjaaja, koulun kuraattori ja terveydenhoitaja ja tarvittaessa muut toimijat.

JOPO-luokkien oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta opetusjärjestelyt poikkeavat perinteisestä. Ryhmän opetus järjestetään osaksi koulussa, osaksi työpaikoilla tai muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma tai erityisen tuen oppilaille henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

JOPO-oppilaan lukuvuoteen kuuluu koulussa tapahtuvaa pienryhmäopetusta ja vierailukäyntejä sekä eri alojen työpaikkaopiskelujaksoja. JOPO-luokalla voi olla myös erilaisia retkiä ja leirikoulu. Työpaikkaopiskelujaksojen aikana oppilaat tekevät sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisesti oppimistehtäviä, jotka täydentävät eri oppiaineiden sisältöjä.

Oppilaat saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset Hirsikampuksella. Yhteisvalinta on 2. asteen koulutukseen, kuten kaikilla muillakin yhdeksäsluokkalaisilla. Yksilöllinen ja realistinen oppilaanohjaus on osa JOPO-luokan toimintaa. JOPO-opetus tukee peruskoulun loppuun saattamista, mutta ei kuitenkaan ole automaattisesti tae päättötodistuksen tai jatko-opintopaikan saamisesta.

Yhteistyö oppilaiden perheiden kanssa on vuorovaikutuksellista ja jatkuvaa. JOPO-luokalla opiskelu vaatii myös huoltajien sitoutumista yhteistyöhön koulun kanssa sekä nuoren tukemiseen.

Keskeiset painopisteet lukuvuodelle 2019-2020

  • Urakkamuotoinen opiskelu
  • Työssäoppiminen
  • Toisen asteen koulutuspaikan löytäminen
  • Digioppiminen

Liitteet

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland