Hirsikampuksen oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmän muistio 15.5.2019