EN | RU | FI

Meidän koulu

Hyvää alkanutta syksyä koteihin!

Uusi lukuvuosi on tuonut jälleen uusia tuulia. Koulunkäynnin saimme aloittaa entisestään parantuneella pihalla. Pihan viimeistelyjä on tehty vielä koulutyön alettuakin. Asfalttipihalle saimme leikki- ja pelimaalaukset, jotka lisäävät entisestään toiminnallisuutta niin välitunneille kuin oppitunneillekin.

     Koulun johdossa jatkavat viime vuodelta tutut henkilöt, Hely ja Kirsi. Henkilökunta muodostuu 12 luokanopettajasta, resurssiopettajasta, erityisopettajasta, koulusihteeristä, kuudesta koulunkäynninohjaajasta ja ruokahuollostamme vastaa kaksi henkilöä keittiössä. Lisäksi terveydenhoitaja ja kuraattori ovat tärkeä osa henkilökuntaamme. Uutena asiana koululla on resurssiopettaja, mikä mahdollistaa lisäapua oppilaille.

     Oppilaita on yhteensä 175 ja perusopetusryhmiä entiseen tapaan 12. Uuden opetussuunnitelman haltuunotto ja eläväksi tekeminen jatkuvat monin eri tavoin. Tiimityöskentely jatkuu ja koulussa on kolme koko henkilökunnasta muodostettua tiimiä luokkatasoittain, eskari-2., 3.-4. ja 5.-6. Tiimit järjestävät oppilaille erilaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja teemapäiviä.

     Toiminnassamme tulee esille koulun pitkä historia ja toimiva toimintakulttuuri, joita on tarkoitus vaalia. Liikkuvana kouluna toiminnallisuuteen kiinnitämme huomiota eri tavoin niin oppitunneilla kuin totutusti välitunneilla. Välitunneilla 5.-6. luokkalaiset Välkkisohjaajat ohjaavat ja järjestävät toimintaa toisille oppilaille. Koulupäivässämme on yksi pitkä, puolentunnin välitunti. Tämä mahdollistaa hyvin liikunnallisen välituntitoiminnan toteuttamisen koulussa. Liikkuvina toimijoina osallistumme aktiivisesti koululaisille suunnattuihin urheilukilpailuihin useassa eri lajissa: yleisurheilu, suunnistus, sähly, hiihto, uinti. Myös muuhun kuin liikuntaan osallistumme innokkaasti eri yhteistyökumppaneidemme kanssa, mm. Kivapuhe-päivä.

     Yhteisöllisyys ja koko koulun yhdessä tekeminen on tärkeä ja merkittävä asia koulussamme, jota haluamme toteuttaa. Kummitoiminta näkyy yhteisessä tekemisessämme selvästi. Esikoululaisilla on oma kummioppilas 5. luokkalaisista ja ekaluokkalaisilla viime vuodesta tuttu kummi 6. luokkalaisista oppilaista. Uusi oppilaskunnan hallitus on valittu ja heidän toimintansa näkyy kouluarjessamme. Yhteisöllisyyttä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä haluamme vahvistaa entisestään. Vanhempaintoimikunnan hyvin toimivaa toimintaa jatkamme ja toivomme mukaan uusia aktiivisia vanhempia toimimaan. Tämän lukuvuoden ensimmäinen vanhempaintoimikunnan kokous on 13.9., jossa ideoidaan yhteistä tekemistä syyslukukaudelle.

     Tämän lukuvuoden painopistealueiksi olemme valinneet 1) työrauha ja järjestys, jossa ovat keskeistä hyvät tavat ja avoin ilmapiiri, 2) yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yksilöllisyys huomioiden sekä 3) arviointikulttuurin muutoksen jatkuminen ja jalkautuminen arkeen. Arvioinnissa tulee edelleen huomioida enemmän koetulosten lisäksi oppilaan jatkuva arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi. Tavoitteena on saada luotua koulusta oppiva yhteisö, missä yhdessä tutkitaan asioita sekä luodaan henkilökohtaisia ja yhteisiä tavoitteita. Koulumme kuuluu KiVa-kouluun, eli vastustamme kiusaamista ja puutumme siihen välittömästi asian tultua esille.

     Kodin ja koulun pääsääntöinen viestintäväline on wilma. Wilman kautta suositaan ensisijaisesti ilmoittamaan lapsen poissaolot. Kiireellisissä asioissa voi myös soittaa tai lähettää tekstiviestin opettajalle. Oppilaiden lukujärjestykset eivät vielä näy wilmassa, mutta ovat tulossa.

     Koulun piha-alueella ja tien varrella saattoliikenteessä toivomme autoilijoilta erityistä varovaisuutta. Pihalla on valvoja paikalla, kun kuljetusoppilaat lähtevät kotimatkalleen. Kotona on hyvä aika ajoin palautella mieliin kyydityksessä käyttäytyminen ja pysäkillä ajoissa oleminen. Linja-autot lähtevät koulun pihasta vanhalta puolelta klo 13.05, 13.10 tai 15.05 ja 15.10. Linja-autojen sujuvan ja turvallisen liikkumisen takaamiseksi vanhan puolen pihalle ei saa ajaa henkilöautoilla aamuisin tai iltapäivisin.

     Toivotan kaikille mukavaa ja antoisaa lukuvuotta yhdessä tehden! Tervetuloa koko koulun yhteiseen vanhempainiltaan 12.9.! Samalla voitte tutustua mitä kaikkea Pudasjärvellä voikaan harrastaa.

Yhteistyöterveisin

Hely Forsberg-Moilanen

Koulunjohtaja

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland