EN | RU | FI

Likiliikunta-hanke

Likiliikunta

Likiliikunta-hankkeessa etsittiin ratkaisuja pitkien välimatkojen aiheuttamiin ongelmiin ohjatun ryhmäliikunnan tarjoamiseen kylille. Hankkeellä pyrittiin tasa-arvoistamaan kuntalaisille tarjottavia liikuntapalveluita ja lisäämään liikuntatarjontaa kylillä. Hankkeessa kehitetty konsepti on vakiinnutettu osaksi kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden tarjoamia palveluita.

Likiliikunta- hankkeessa kehitettiin uusi liikuntakonsepti, joka mahdollistaa ryhmäliikunnan välittämisen kaupunkilaisille kaksisuuntaisen videoyhteyden avulla. Hanke on osa kaupungin uuden strategian mukaista palvelulupausta, jossa luvataan tarjota asukaslähtöisimmät terveellisen elämän eväät hyvien palveluiden äärellä.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland