EN | RU | FI

Maahanmuuttajia työssään kohtaavien täydennyskoulutuksien luentomateriaalit

Mieli-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut maahanmuuttajia työssään tai vapaaehtoistyössään kohtaavien täydennyskoulutuksen järjestäminen. Tavoitteena oli, että koulutukseen sisältyy osioita mm. maahanmuut-taja-asiakkaan kohtaamisesta, kotoutumisen prosessista, pakolaisuudesta, trauman vaikutuksista, ilmenemisestä ja tunnistamisesta, kulttuurisensitiivisestä työtavasta, maahanmuuttajaperheiden ja vanhemmuuden tuesta, selkosuomenkielen ja tulkkien käytöstä ja uudenlaisista, erityisesti toiminnallisista menetelmistä mielenterveystyössä.

Mieli-hankkeen aikana järjestettiin kaiken kaikkiaan 22 eri täydennyskoulutustapahtumaa. Kansioon on koottu 11 eri tapahtuman luentomateriaalit sekä lisäksi kahden osion diojen selitykset. Kaikkia luentomateriaaleja ei kansioon laitettu, vaan siihen koottiin monipuolinen kokonaisuus pidetyistä koulutuksista. Sähköinen koulutuspaketti-kansio on avoin kaikille, mikä mahdollistaa itsenäisen luentomateriaaleihin perehtymisen.

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland