EN | RU | FI

Nuorisotoiminta

Nuorisotyön tehtävänä on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle. Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

Seuraa Facebook-sivuamme ja kerro muillekin, että surffailevat näille sähköisille aalloille ja värinöille!

Nuorisopalvelut & Nuorisotilat

PL 10, Tuulimyllyntie 4
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystietohaku
Facebook

Toimeenpanosta vastaava viranhaltija

Auri Haataja, nuorten palveluiden koordinaattori

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland