EN | RU | FI

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Pudasjärvellä toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kaupunki asettaa yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ryhmän tehtävänä on etsiä kuntoutujan kuntoutustarvetta vastaavia ratkaisuja, arvioida eri palveluvaihtoehtoja, suunnitella, edistää ja seurata kuntoutuksen toteutumista.

Kenen asioita ryhmässä käsitellään?

Sinulla tai asioitasi hoitavalla työntekijällä on oikeus saada asiasi käsiteltäväksi asiakasyhteistyöryhmään, mikäli kuntoutus-, koulutus- tai työllistämisasioihisi ei mielestäsi ole löytynyt ratkaisua

Myös kuntoutus- tai eläkehakemuksen kielteisen päätöksen jälkeen sinulla on mahdollisuus saada asiasi asiakasyhteistyöryhmän käsittelyyn mahdollisia lisäselvittelyjä varten.

Miten voit ottaa yhteyttä?

Voit pyytää asiaasi hoitavaa työntekijää ottamaan yhteyttä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään. Hän voi tehdä aloitteen asiasi käsittelystä ryhmässä, kun olet antanut hänelle kirjallisen suostumuksen asian käsittelyyn.

Miten asioita käsitellään?

Asiakasyhteistyöryhmän jäsenet etsivät yhdessä kanssasi ratkaisuja kuntoutus-, työllistymis- tai koulutusmahdollisuuksiin. Lisäksi voidaan etsiä ratkaisuja oppimisvaikeuksien-, eläke-, tai raha-asioiden selvittämiseen.

Kuntoutusasioitasi käsitellään ryhmässä vain kirjallisella suostumuksellasi. Kaikilla ryhmän jäsenillä on salassapitovelvollisuus.

Sinulla on oikeus osallistua ryhmän kokoukseen ja kertoa oma näkemyksesi asiasta. Voit myös ottaa mukaan ryhmän kokoontumiseen läheisen- tai tukihenkilön.

Keitä työryhmään kuuluu?

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa terveysasemalla, kaupungintalolla, Kelalla tai TE-toimistossa. Ryhmään kuuluu:

 • terveysaseman lääkäri
 • terveydenhoitaja
 • mielenterveystoimiston sairaanhoitaja
 • sosiaalityöntekijä
 • kuntouttavan työtoiminnanohjaaja
 • Kelan edustaja
 • työ- ja elinkeinotoimiston edustaja
 • kaupungin työllistämiskoordinaattori
 • etsivä nuorisotyöntekijä
 • tarvittaessa koulutoimen edustaja tai muita asiantuntijoita kutsutaan työryhmään.

Lomakkeet

 • Suostumus kuntoutuksen asiakastyöryhmää varten ( RTF / PDF )

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki
asiakaspalvelupiste
p. 040 826 6417, os. Varsitie 7

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Pudasjärven toimipiste
p. 0295 056 500, os.  Jukolantie 1

Kela
Pudasjärven toimipiste
p. 020 635 4813, os. Toritie 1

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

Asukkaille

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland