EN | RU | FI

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen sen jälkeen, kun äitiys-, isyys tai vanhempainrahaoikeus päättyy.  Pudasjärven kaupunki noudattaa varhaiskasvatuslain 11 §:ää ja rajaa varhaiskasvatusoikeuden 20 h/viikko niiltä perheiltä, joissa vanhemmat eivät työskentele, opiskele tai ole yrittäjänä kokoaikaisesti. Subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen perustuvaa osa-aikaista varhaiskasvatusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 7.45-15.15 välillä.

varhaiskasvatuspalveluiden ja palvelusetelin hakeminen

Kaupungin varhaiskasvatuspalveluita sekä yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita palvelusetelillä on haettava kahta (2) kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, voidaan hoitopaikka myöntää heti ja viimeistään kahden viikon kuluessa hakemisesta. Mikäli jompikumpi lapsen vanhemmista / huoltajista on työtön, on päivähoitoa haettava neljä (4) kuukautta ennen hoidon alkua.

Uudet asiakasperheet

Asiakkaat, jotka eivät aiemmin ole olleet Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa asiakkaina, hakevat palveluita alla olevien linkkien kautta. Linkit eivät vaadi tunnistautumista.

Aiemmin varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaina olleet perheet

Näihin palveluihin kirjaudutaan pankki –tai mobiilitunnuksilla. Järjestelmä hakee valmiiksi mm. perhe-, osoite –ja yhteystiedot väestörekisteristä.

Huomioi, että tunnistautumisen kautta pääset myös lapsinäytöltä hyväksymään tarjotun paikan tai irtisanomaan palvelun.  Nämä tehdään lapsikohtaisesti—lapsen nimen kohdalta.

Myös tulotietoja liitteineen laitetaan tunnistautumalla palveluun. Tuloselvitys, josta pääsee laittamaan myös tarvittavat liitteet, avautuu valitsemalla huoltajan nimen vasemmasta palkista, ja sen jälkeen avaamalla yläpalkista kohdan tulotietojen ilmoittaminen.

palvelumuodot

Palvelumuoto valitaan sekä kaupungin että palvelusetelillä ostettavassa varhaiskasvatuksessa vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan. Palvelumuodon vaihtuminen edellyttää uuden hakemuksen toimittamista sähköisesti muutosta edeltävän kalenterikuukauden loppuun mennessä.

  • Kokopäivähoito (100% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Kokopäivähoito 16 pv/kk tai 75 h/2 vkoa (80% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Osapäivähoito 10 pv/kk tai 50 h/2 vkoa (60% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Osapäivähoito 5 pv/2 vkoa tai 40 h/2 vkoa (50% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • Tilapäinen osa- tai kokopäivähoito, enintään 5 pv/toimintavuosi (1.8-31.7.)

Kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa valitaan esiopetuksen lisäksi tarvittava palvelumuoto.

  • esiopetus + kokopäivähoito (100% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus+ 16 pvää/kk tai 75 h/2vkoa (80% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus+ 10 pvää/kk tai 50 h/2vkoa (60% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)
  • esiopetus + 40 h/2vkoa (50% asiakasmaksu/palvelusetelin omavastuuosuus)

varhaiskasvatustoimisto

Käyntiosoite:
Pikku-Paavalin päiväkoti, 2. krs
Puistotie 1
93101 Pudasjärvi

Henkilöstön yhteystietohaku

Varda – Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018.

Lue lisää tietovarannosta ja sen sisältämistä tiedoista tästä tiedotteesta sekä rekisteriselosteesta (pdf).

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland