EN | RU | FI

Kehittämis- ja toimintatuet

Kolikoita

Pudasjärven kaupunki varaa vuosittain talousarvioon erillisen määrärahan kehittämis- ja toimintatukiin Pudasjärvellä tapahtuvaan toimintaan. Tukea voivat hakea rekisteröityneet yhdistykset, yksityiset henkilöt ja rekisteröimättömät ryhmät Pudasjärvellä tapahtuvaan toimintaan.

Valmistelussa on käytetty osallisuuden eri menetelmiä ja otettu huomioon Meidän Pudasjärvi -kyselyn tulokset sekä kuultu yhdistystoimijoita Webropol-kyselyn kautta.

tukien Hakeminen

Pudasjärven kaupunginhallitus on päättänyt yhteisöllisyysvaliokunnan ohjausesityksen mukaisesti vuoden 2020 kehittämis- ja toimintatuista seuraavasti:

  1. Kehittämis-ja toimintatukien osalta painotetaan vuonna 2020 hyvinvointiin, asumisviihtyisyyden parantamiseen, luontoarvojen huomioimiseen, turvallisuuteen ja yhdessä tekemiseen liittyviä asioita.
  2. Erityisesti suositellaan hyödyntämään paikallisia vahvuuksia ja tarjontaa.
  3. Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee viestiä eri tavoin ja tähän tullaan antamaan koulutusta yhdistystoimijoille. (kts. Ohje tiedotusvastaaville)

Hakuaika on päättynyt 5.2.2020 klo 16. Työryhmä valmistelee esityksen yhteisöllisyysvaliokunnalle maaliskuun kokoukseen. Yhteisöllisyysvaliokunta antaa ohjausesityksen kaupunginhallituksen huhtikuun ensimmäiseen kokoukseen. Tuet tulevat maksuun yhdistyksille huhtikuun loppu puolella.

Lisätiedot

  • Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 5043 861
  • Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaattori, vs. Elina Wachira, puh. 040 6791 476 (liikunta)
  • Kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, puh. 040 5856 229 (yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)
  • Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski puh. 040 5609 297 (yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland