EN | RU | FI

Kehittämis- ja toimintatuet

Kolikoita

Pudasjärven kaupunki varaa vuosittain talousarvioon erillisen määrärahan kehittämis- ja toimintatukiin Pudasjärvellä tapahtuvaan toimintaan. Tukea voivat hakea rekisteröityneet yhdistykset, yksityiset henkilöt ja rekisteröimättömät ryhmät Pudasjärvellä tapahtuvaan toimintaan.

Valmistelussa on käytetty osallisuuden eri menetelmiä ja otettu huomioon Meidän Pudasjärvi -kyselyn tulokset sekä kuultu yhdistystoimijoita Webropol-kyselyn kautta.

tukien Hakeminen

Pudasjärven kaupunginhallitus on päättänyt yhteisöllisyysvaliokunnan ohjausesityksen mukaisesti vuoden 2020 kehittämis- ja toimintatuista seuraavasti:

  1. Kehittämis-ja toimintatukien osalta painotetaan vuonna 2020 hyvinvointiin, asumisviihtyisyyden parantamiseen, luontoarvojen huomioimiseen, turvallisuuteen ja yhdessä tekemiseen liittyviä asioita.
  2. Erityisesti suositellaan hyödyntämään paikallisia vahvuuksia ja tarjontaa.
  3. Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatuilla tehdyistä toimista ja tapahtumista tulee viestiä eri tavoin ja tähän tullaan antamaan koulutusta yhdistystoimijoille. (kts. Ohje tiedotusvastaaville)

Hakuaika on 1.1.-5.2.2020 klo 16:00 mennessä. Yhdistyksille ja yksityisille/rekisteröimättömille ryhmille on erilliset hakulomakkeet. Yhdistykset toimittavat  liitteeksi vuoden 2019 toimintakertomuksen.

Hakulomakkeen täyttämiseen ja turvasähköpostin lähettämiseen järjestetään tammikuussa erillinen koulutusilta kaupungintalolla.

Lisätiedot

  • Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin, puh. 040 5043 861
  • Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaattori, vs. Elina Wachira, puh. 040 6791 476 (liikunta)
  • Kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, puh. 040 5856 229 (yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)
  • Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski puh. 040 5609 297 (yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland