EN | RU | FI

Maa-ainesluvat ja -valvonta

Maa-ainesten ottamisluvat

Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista, lukuun ottamatta pieniä eriä kotitarpeisiin. Maa-ainesten ottamisluvat myöntää Oulunkaaren ympäristölautakunta. Lupien käsittelyaika on noin 3 - 4 kk.

Suosittelemme maa-ainesluvan hakemista ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Lupaa tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  • Hakemuslomake
  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Karttaote 1:10 000 ja 1:20 000
  • Ottamissuunnitelman piirustukset ja ottamisselostus
  • Rajanaapureiden kuulemiset

Pudasjärven kaupungissa on myönnetty eri maanomistajille maa-ainesten ottamislupia yli 300, joista voimassa olevia on noin 100 kpl, kokonaismäärä on noin 10 milj. k-m³. Vuosittain suoritetaan ottamistoiminnan valvontaa, jonka tarkoituksena on pitää maa-ainesten ottamispaikat turvallisina ja muutoinkin sellaisessa kunnossa, että niiden aiheuttamat luonnonvarojen ja maiseman turmeltumiset olisivat mahdollisimman vähäiset.

lisätiedot

Lisätietoja antaa kunnan ympäristötarkastaja, ks. Henkilöstön yhteystiedot ja tehtävät (pdf)

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland