EN | RU | FI

Ympäristönsuojelu

Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta vaatii ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristöluvan. Oulunkaaren ympäristölautakunta käsittelee ympäristönsuojeluasetuksen 2 § mukaisten toimintojen ympäristöluvat.

Suosittelemme ympäristöluvan hakemista ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Vesiasiat

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee pohjaveden ja vesistön suojeluun liittyviä asioita kuten lannan patterointi-ilmoitukset. Koneellisista ruoppauksista on aina tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään 30 päivää ennen töiden aloitusajankohtaa. Yli 500 m3 ruoppauksille tulee aina hakea vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta.

Vesihuollon valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kiinteistön vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuutta koskevat hakemukset sekä toimii vesihuollon valvontaviranomaisena.

Jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätelain mukaiseen valvontaan liittyviä asioita, kuten roskaamisasioita. Lisäksi annetaan neuvontaa jäteasioissa.

Meluntorjunta

Tilapäistä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 päivää ennen tapahtumaa.

Luonnonsuojelu

Kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta yksityisen omistamalla maalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota kauneuden, harvinaisuuden maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on myös luonnon- ja maisemansuojelun sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Maasto- ja vesiliikenne

Ympäristölautakunta käsittelee maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat maastossa tai vesialueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla alueella. Lupa tarvitaan myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.

Ympäristön tilan seuranta ja ympäristövalistus

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on seurata ja ylläpitää tietoa ympäristön tilasta.

Ympäristönvalvonnalta saa Pudasjärven kaupungin ympäristön tilaa sekä muuta ympäristönsuojelua koskevaa tietoa.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi

Faksi 08 823 453

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Henkilöstön yhteystietohaku

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland