EN | RU | FI

Lapsemme tarvitsevat uuden koulun ilman viivytyksiä

Pudasjärvelle tarvitaan uusi koulu, terveellinen oppimisympäristö lapsillemme mitä pikemmin sen parempi. Perheeni nuorin lapsi on vielä hoidossa päiväkodissa ja neljä lastamme käy tällä hetkellä Kurenalla peruskoulua. Olen paitsi päättäjänä myös erityisesti ja ennen kaikkea perheenisänä erittäin huolestunut ajatuksesta ottaa uuden koulun sijainti uudelleen käsittelyyn.

Nykyisten koulurakennusten sisäilmaongelmien takia on ollut ensiarvoisen vastuuntuntoista toimia rivakasti ja määrätietoisesti – lastemme parhaaksi. Uudelleen käsittely hidastaisi vakavasti pudasjärveläisten lasten mahdollisuutta päästä terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön meidän kaikkien toiveen mukaisesti, eli mahdollisimman pian ja viivytyksittä.

Kouluhankkeen suunnittelu koulupaikan kartoituksesta tämänhetkiseen kilpailutuksen loppurutistukseen on jo nyt vaatinut aikaa kaksi vuotta. Läpi ihmiskunnan rakennushistorian kaikista ensimmäiseksi, heti rakentamistarpeen tultua välttämättömäksi, rakennukselle haetaan paikka. Niin tehtiin myös tässä Pudasjärven koulujen uudistamis- ja yhdistämishankkeessa. Vasta sitten on voitu käynnistää muut toimenpiteet.

Rakennuksen paikan määrittely on siis tapahduttava ensin ja aluksi, jotta rakennuksen suunnittelijat, arkkitehdit, insinöörit, rahoittajat ja muut ammattilaiset pääsevä työnsä alkuun. Näin on aina, kun ammattitaidolla tehdään ja tavoitellaan parasta mahdollista, käytettävissä olevaa ratkaisua. Tämä tosiseikka on pidettävä mielessä myös meillä Pudasjärvellä.

Siis lähtöruutuun palaamisesta ehdottavien on syytä tämäkin aikaviive seurauksineen pitää mielessä.

Työtunteja kouluhankkeen eteen on tehty jo todella paljon

Valtuustossa oli jo linjattu päätös siitä. että lukuisten sisäilmahaittojen vuoksi uuden koulukompleksin rakentaminen on välttämätöntä Pudasjärvelle. Viime joulukuussa kaupunginvaltuusto on yksimielisellä päätöksellä todennut eri vaihtoehtojen tutkimisen ja esittelyjen jälkeen, että silloin tekemänsä koulupaikkaratkaisu on toteuttamiskelpoisin kaikkiaan, eri vaiheissa valtuustossa esillä olleista, seitsemästä vaihtoehdosta .Tämäkin valtuuston päätös on saanut tammikuussa lainvoiman Uskon, että valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet ovat olleet tehtävänsä tasalla päätöksiä tehdessään. Sen jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksestä täytäntöönpanon, joka kautta alueen kaavallinen tarkastelu aloitettiin. Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupunginhallitus jatkoi keväällä hankeen rahoituksellista ja rakennusteknistä suunnittelua.  

Viime vuoden syksystä lähtien, tiivistyvässä tahdissa menneen talven, kevään, kesän ja alkusyksyn aikana  kaupungin viranhaltijat ovat viikoittain käyneet suunnittelu -ja rahoitusneuvotteluja Helsingissä ja Oulussa. Tällä viikollakin on käytetty suurella porukalla kolme pitkää ja täyttä päivää yksinomaan koulukeskuksen merkeissä. Näin on jatkunut myös viikonloppuna, aikaa ja työtunteja ei lasketa. Kaupunki on käyttänyt kouluhankkeen valmisteluun huomattavan määrän resursseja, se on vaatinut mm. suuren määrän rahaa. Tämän lisäksi hankkeen toteuttamista havittelevat yritykset ovat käyttäneet omia resurssejaan huomattavissa määrin. Haluan muistuttaa, että elämme aikakautta, jolloin mm. isoissa kunnallisissa investointihankkeissa kunta ei ole yksin toimijana. Kumppaneina on mm. rahoittajat, suunnittelijat ja rakennusurakoitsijat ja suuret rakennusyhtymät. Tässä meidän kouluhankkeessa aivan erityinen rooli on pääurakoitsijakandidaateilla, jotka valmistellessaan tarjousta hankkeen toteuttamisesta ovat ottamassa vastuuta rakennuskompleksista seuraavien kymmenien vuosien ajalle.

Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kokonaisuuden hallintaan saimme myös Tekesin rahoituksen, mikä on hyvin tarkkaan viranomaisten seuraamaa rahoitusta. Julkinen kilpailutus on lain vaatima menettely kaikissa tällaisissa julkisissa hankinnoissa. Myös Pudasjärvellä pitää lakeja noudattaa!

 Tällä hetkellä olemme siinä vaiheessa, että mahdolliset urakoitsijat laskevat tarjousta hankkeesta. Tarjoukset jätetään kaupungille lokakuun alussa. Joka kerta kun julkisuudessa laitetaan valtuuston päättämä koulunpaikka kyseenalaiseksi, Pudasjärven kaupunkia koskettava rahoitukseen liittyvä riskikerroin suurenee - hinta nousee ja kallista aikaa kuluu.

Kilpailullisen neuvottelumenetelmän tärkein näkökohta:

 • Luottamushenkilöstö tukee ja luottaa siihen ryhmään, joka on kaupunginhallituksen hyväksymänä valittu kilpailullisen neuvotteluprosessin läpiviemiseen. Tähän ryhmään kuuluu kaupungin viranhaltijoiden lisäksi kilpailutuksen kautta valitut talous- ja teknisen osaamisen asiantuntijat.
 • Neuvotteluaikaisista sisällöistä ei voi tiedottaa. Tämä perustuu kilpailutuslainsäädäntöihin. Mikä tahansa prosessi voi kariutua, jos vastapuolen luottamus tähän horjuu.

Kehottaisin kaikkia miettimään niitä seurauksia joita voi aiheutua siitä, jos laitamme tässä vaiheessa kapuloita rattaisiin. Vähimmäisvaikutuksina tulee mietittäväksi seuraavanlaisia kysymyksiä ja asioita:

 • Syntyykö Tekes:lle avustuksen takaisinperintä mahdollisuus? Kilpailullinen neuvottelumenettely on jo Tekes rahoituksen osalta tehty.
 • Syntyykö yrityksille perusteet korvausvaateeseen?
 • Jos päädyttäisiin toisenlaiseen toteutukseen, kuka voisi uskottavasti enää neuvotella tarjoajien kanssa? Tähän asti asioissa on edetty hyvin määrätietoisesti, tehtyjen linjausten mukaisesti (valtuuston ja hallituksen yksimieliset päätökset ovat näiden toimien perusteena). Itseltäni kaupunginhallituksen puheenjohtajana on neuvotteluissa kysytty voiko valtuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin luottaa. Pitääkö päätökset. Se on erittäin tärkeä seikka. Neuvotteluissa kaupunginjohtaja johtaa joukkuetta, juridiset, rakennusalan ja talouden asiantuntijat kuulevat toimeksiantajaansa ja sen toiveita. Entäs jos niistä toiveista ja reunaehdoista ei saa selvää ja tahto alkaa muuttua? Silloin on pakko vaihtaa neuvottelijoita. Tälle neuvotteluryhmälle täytyy olla päättäjien tuki ja se mitataan aina päätöksenteon yhteydessä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että hankkeen julkisen kyseenalaistamisen vuoksi hintalappu alkaa nousta turhan korkeaksi.
 • Pyydetyt rahoitustarjoukset menevät uusiksi. Koska kilpailullinen neuvottelumenettely on edennyt jo pitkälle, on epätodennäköistä että muuttuvassa tilanteessa saataisiin enää kilpailukyykyisiä rakentajaehdokkaita.
 • Jos paikka vaihtuu, suunnitteluun ja kilpailutukseen tulee suuret lisäkustannukset.
 • Tämän lisäksi tulee muistaa, että jos paikka muuttuu, syntyy toteutuessaan huomattavat lisäkustannukset jo yksinomaan maanhankinnasta. Se tarkoittaa myös sitä, että uuden koulun rakentamisen alkamiseen tulee vähintään kahden vuoden viive. Onko siihen oikeasti varaa?

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

 • Rahoituksen tarjouspyyntö lähtenyt 26.8.2013. Tarjoukset saadaan syyskuun 2013 loppuun mennessä.
 • Elinkaarimallin mukaisen rakentamisen suunnittelu on käytännössä valmis, työ päättyy 26.9. 2013.
 • Tarjoukset saadaan Pudasjärven kaupungille 18.10.2013.
 • Tarjousvertailu, laatu ja hinta-arviointi 18.10.-11.11.2013.
 • Valintapäätös kaupunginhallituksessa esittelyssä 12.11.2013, sen jälkeen esitellään valtuustolla.
 • Valtuuston päätös 19.12.2013.
 • Hankintasopimuksen ja rahoitussopimuksen allekirjoitus vuoden vaihteessa.
 • Rakentamisen aloitus vuoden 2014 alussa.

Toiveeni on, että uuden koulun rakentaminen todellakin voisi alkaa jo ensi vuoden alussa ja saisimme hartaasti kaipaamamme uudet tilat pudasjärveläisten lasten käyttöön viivytyksittä.

Kaikesta huolimatta olen vakuuttunut siitä, että vaikkakin omien lasteni koulumatka uuden koulun myötä hiukan pitenee, koulureitistä tulee turvallinen kulkea. Kaupunki on hyväksynyt yhdessä Ely-keskuksen kanssa suunnitelmat liikenneturvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä ja jotka toteutetaan ennen uuden koulun käyttöönottoa. Näillä järjestelyillä vastataan valtuuston päätöksen ehtoon liikenneturvallisuudesta johon sisältyy vanhempien aiheellinen huoli lastensa turvallisesta koulumatkasta. Tarkoituksenmukaisella ja ammattitaitoisella suunnittelulla ja toteutuksella taataan, että vanhemmat voivat luottavaisin mielin laittaa lapsensa koulutielle joka päivä.

Vesa Riekki
perheenisä
kaupunginhallituksen pj.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland