EN | RU | FI

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekin puhe tasavallan presidentille

Arvoisa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö,

Minulla on kunnia Pudasjärven kaupungin puolesta toivottaa Teidät lämpimästi tervetulleeksi Pudasjärvelle.

Olemme iloisia vierailustanne. Edellisestä presidentin vierailusta on ehtinyt kulua jo 55 vuotta. Tuolloin talvella -58 presidentti Urho Kekkonen vieraili suksillaan Pudasjärven syrjäisillä kyläkulmilla. Pudasjärven laajassa pitäjässä elettiin silloin historian voimakkainta rakentamisen aikaa. Eri puolille pitäjää rakennettiin tuolloin jopa 22 asutusaluetta. Nuo kunniakkaat ajat ovat historiaa, josta me nuoremmat sukupolvet olemme ylpeitä. Tänä päivänä elämme aivan toisenlaisen maailman ympäröimänä, mutta pudasjärveläinen ihminen, täällä syntynyt tai tänne muuttanut, rikkaiden luonnonvarojemme keskellä, on yhä sama.

Pudasjärvelle tärkeitä elinkeinoja ovat mm. luonnonvaroihin pohjautuvat elinkeinot, hoiva- ja kaupalliset palvelut sekä koneurakointi- ja kuljetuspalvelut. Syötteen matkailualue muodostaa kehittyvän tukijalan koko kaupungin matkailuelinkeinolle. Matkailuala työllistää suoraan n. 150 ja välillisesti n. 500 henkilöä Pudasjärvellä.

Arvoisa presidentti

Puutuoteteollisuus on Pudasjärvelle elintärkeä ja haasteetkin ovat yhteisiä. EU:n asettamat kovat energiatehokkuustavoitteet ovat haastaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana rakentamisen ja myös paikkakunnallemme elintärkeän hirsitaloteollisuuden. Vuonna 2008 käyty neuvottelu Ympäristöministeriössä Pudasjärven kaupungin ja hirsitaloteollisuuden edustajien kanssa vahvisti käsitystä, että voidakseen perustella hirsitalojen erityisasemaa rakentamisessa, siihen tarvitaan kaikki mahdollinen tieto hirren valmistukseen ja rakentamiseen liittyvistä ekologisista tekijöistä.Tämän merkittävän tutkimuksen käynnistäjänä ja innoittajana oli Kontiotuotteen toimitusjohtaja Jalo Poijula. Kontiotuotteen vaikutus Pudasjärvelle ja alueen elinvoimaan näkyy koko jalostusketjun ajan, kannolta rahtirekan kyytiin asti.

Tässä kehittämistyössä on ollut mukana merkittävällä innovatiivisella panostuksellaan Profin Oy, joka on erilainen ”kummajainen” perinteisessä ikkunateollisuudessa. Yrityksen tuotantoketju lähtee vanhan metsän tukista, joka sahataan syiden suuntaisesti samalla periaatteella kuten on tehty yli 200 vuotta vanhojen Pudasjärven kirkon ikkunoidenkin raaka-aine. 90-luvun lamassa silloisen toimitusjohtajan, puun puolesta puhujan, Martti Haapalan käynnistämä työ Japanin markkinoilla on ollut yksi yrityksen menestyksen ratkaisu. Yrityksen tuotekehitystyö on synnyttänyt aina uusia ratkaisuja, josta on osoituksena Suomeen tuotu ulkoliukuovikulttuuri. Osana yhteiskuntavastuuta yritys on ollut kehittämässä laatupuu -ajattelua. Nykyinen toimitusjohtaja Mikko Haapala on määrätietoisesti jatkanut tätä kehittämisen linjaa.

Pudasjärven kaupungin neljä vuotta sitten käynnistämä Hirsikorttelihanke kokosi yhteen laajan joukon kiinnostuneita tahoja, kuten Oulun Yliopiston, Valtion Teknisen tutkimuskeskuksen ja Terveyden- ja hyvinvointialan laitoksen. Hankkeen päärahoituksesta vastasi Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Pudasjärven aktiivisen toiminnan myötä hirsimateriaalin käyttäminen julkisessa rakentamisessa on noussut positiivisesti esille ja olemme edelläkävijöitä koko Suomessa. Hirsikorttelihankkeessa pilottikohteena on Pudasjärven keskustassa Iijoen rannalla sijaitseva Karhukunnas, jossa työskentelee noin 50 luonnonvara-alan ammattilaista

Syyskuussa valmistui Pudasjärven keskustaan ylpeytemme Pikku-Paavalin päiväkoti, jonka hirsirakenteiset seinät antavat turvallisen ja miellyttävän ympäristön käyttäjilleen.

Maailman suurimman, modernin hirsirakenteisen koulukampuksen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat kiinnostuneet maan parhaimmat asiantuntijat. Yli 800 oppilaan ja liki 10 000 kerrosneliömetrialan suuruisen koulukampuksen suunnittelutyön tukena on muun muassa Tekes. Kaupunginvaltuusto tekee joulukuussa hankkeen rakentajaan liittyvät päätökset, ja koulukampuksen rakentamistyöhön päästäneen tulevana keväänä. Uuden koulukeskushankkeen taustalla on vuosia jatkuneet sisäilman aiheuttamat haasteet keskustan nykyisissä koulukiinteistöissä.

Kaupungin johdon arkinen asioiden hoito ei ole siis yksinomaan sotea ja kuntarakennetta. Olemme pystyneet pitämään kuntalaisten peruspalvelutason hyvänä. Tulevaisuudessa yhteinen jaettava tulee entistä enemmän menestyvän elinkeinoelämän tuomien työtilaisuuksien kautta. Tämä edellyttää päättäjien herkkyyttä tunnistaa mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Rakentava vuoropuhelu yrittäjien ja Yrittäjäjärjestön kanssa on oleellinen asia uuden luomisessa. Jotta uusia yrityksiä syntyisi, tarvitsemme toimintaympäristön, jossa myös tietoverkot ovat toimivia ja tehokkaita. Ensi toukokuussa käynnistyy valokuituyhteyksien rakentaminen koko kaupungin alueelle. Tulevat kuntarakenteet rakentuvat elinvoiman ympärille.

Arvoisa tasavallan presidentti.

Käynnistämänne erittäin ajankohtainen lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevä Ihan tavallisia asioita –hanke haastaa huomaamaan, että voisimmeko tehdä jotain arkielämässämme muiden ihmisten ja erityisesti lasten ja nuorten hyväksi. Ei riitä, jos me päättäjinä reagoimme ihmisen tarpeisiin vain viranomaisen näkemyksen pohjalta. Meillä jokaisella on jokin läheinen, sukulainen, tuttava tai naapuri, jolle ehkä minä voin olla se viimeinen auttava oljenkorsi elämänhallinnan oppimisen polulla.

Tarvitsemme sekä ”ihan tavallisia palveluja” että ”ihan tavallisia asioita” meille tavallisille ihmisille, lapsillemme ja nuorillemme. Tällaisen ajatuksen pohjalta Pudasjärvellä on kaksi vuotta sitten käynnistetty Harva-hanke, jonka tavoitteena on luoda uudenlaista toimintamallia harvaan asutuille alueille. Toimintamalli kannustaa ja osallistaa yhteisöjä ja yrityksiä, eri kyläkulmien ihmisiä huolehtimaan lähimmäisistään. Tässä työssä esteenä ei niinkään ole ihmisten asenteet, vaan yhteiskunnan vuosikymmenten aikana laatimat lait normeineen.

Kuluvan valtuustokauden painopistealueeksi ja kehittämiskohteeksi on valittu lasten, nuorten, ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Vetoomuksenne on tähän työhömme mitä parhain johtoajatus.

Arvoisa tasavallan presidentti, olkaa sydämellisesti tervetullut Pudasjärvelle.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland