EN | RU | FI

Pudasjärven kaupunki valittiin Suomen kylämyönteisimmäksi kunnaksi vuonna 2014!

kuntamarkkinatMinulla oli kunnia käydä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopuksen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekin kanssa Kuntatalolla 10.9.2014 vastaanottamassa erittäin mieluinen palkinto: Pudasjärvi palkittiin vuoden 2014 kylämyönteisimpänä kuntana!

Palkinnon perusteluissa todetaan muun muassa, että Pudasjärven kunta onnistuu järjestämään monipuolista ja runsasta toimintaa ja että kunnan ja kylien välisestä sopimusyhteistyöstä on hyviä esimerkkejä lähipalveluiden hoitamisessa. Pudasjärven alueella on 20 kylää ja ainakin 15 toimivaa kyläyhdistystä. Alueella on myös toimiva kyläneuvosto. Pudasjärven kaupunki myöntää kyläyhdistyksille kulttuuri-, liikunta- ja kyläyhdistysavustuksia. Vuonna 2014 jaetaan kehittämis- ja toimintatukina 64 000 euroa sekä maaseutuelinkeinojen kehittämiseen tukea 120 000 euroa.

Tämä on askel kohti osallistavaa budjetointia. Kaikkiaan kaupunki jakaa noin miljoona euroa tämänkin vuoden budjetista kylien elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Perusteluissa tuodaan esille myös kaupungin panostukset pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, laajakaistaverkon rakentamiseen ja kylille tarjottaviin lähipalveluihin.

Kylien aktiivisuudesta on tuoreena esimerkkinä, että Pudasjärven kylistä Livo sai vajaat pari viikkoa sitten 1. kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa. Edellinen kunnianosoitus Livon kylälle tuli marraskuussa 2013, kun se palkittiin toistamiseen Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylänä. Perusteluina kunniamaininnalle oli muun muassa, että pienestä koostaan huolimatta Livo saa aikaan lähiympäristössään merkittävää myönteistä väreilyä. Kyläläiset osaavat ja uskaltavat tarttua eteen tuleviin mahdollisuuksiin liikoja empimättä ja siksi tulosta syntyy. Kylän toiminta on aktiivista ja nuorekasta, mutta samalla perinteistä yhteisöllisyyteen nojautuvaa. Kukin on omalla osaamisellaan rakentamassa yhteistä hyvää. Talkoohenkeä löytyy ja kyläläiset ovat valmiita käyttämään voimavarojaan kylän yhteiseksi hyväksi. Tämä tekee Livosta omavaraisen kylän, missä kyläläiset hyödyntävät omia yhteistyöverkostojaan koko seudun hyväksi.

Tästä on hyvä jatkaa koko Pudasjärven kehittämistä kylämyönteisyyttä korostaen. Hyödyntäkäämme Pudasjärvellä tätä myönteistä virettä ja laittakaamme lisää panoksia ja konkreettisia tekoja kylien kehittämiseen yhteistyössä kylien aktiivisten toimijoiden kanssa!

timonen-tomiTomi Timonen
kaupunginjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland