Elinvoimavaliokunta paneutui maatalousyrittäjyyteen ja työllistämiseen

Valiokunnan mielestä elinkeinopolitiikka on elinvoiman tärkein takaaja. Yrittäjyys on ykkösteema kehittämisessä. Voimavarat tulee keskittää olemassa oleviin yrityksiin ja niiden kasvun kehittämiseen. Maatalouden harjoittaminen on Pudasjärvellä yksi keskeinen elinkeinon lähde. Maatalousyrittäjä Timo Vähäkuopus totesi, että maatalousyrittäjyys on nykypäivänä kovan luokan yrittämistä jo isojen investointien vuoksi. Muutokset maatalousyrittämisessä ovat olleet viimeisen vuoden ajan niin rajuja, että maatalousyrittäjät ovat nyt todella ahtaalla.

Pudasjärvellä on tällä hetkellä maidon tuottajia  44, nautatiloja 4, lammastiloja 16, hevostiloja 6, porotiloja noin 30 ja sika- ja kanatiloja ei ole yhtään. Pudasjärven kaupungin jakamat maaseutuelinkeinojen kehittämistuet koettiin hyvänä. Maatalousyrittäjät kokevat ammattilaisen johdolla toteutettavat vertaistuki-/keskusteluryhmät  tärkeiksi jaksamisen kannalta. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämistoimea selvittämään asiantuntijan vetämien keskusteluryhmien perustamismahdollisuudet maatalousyrittäjien tukemiseksi sekä kehittämistoimen, työllistämisyksikön ja Laavu-hankkeen selvittämään maatalousyrittäjien mahdollisuudet saada  työllistämisen kautta apuvoimia maatiloille pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia työllistämällä.Maatiloilla on mahdollisuus saada kaupunkilisää, mikäli ne työllistävät työttömän henkilön. 

Maaseutuseminaarin antina todettiin kuntien roolin muuttuvan soteuudistuksen ja kuntien tehtävien tarkentumisen myötä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan. Osallistavaan budjetointiin ei ole olemassa yhtä mallia, vaan jokainen kunta luo oman mallinsa. Osallistavaa budjetointia on toteutettu Pudasjärvellä kehittämis- ja toimintatukien jakamisen myötä. Palvelutuottajien ollessa kylillä toiminta on tarve- ja asiakaslähtöistä sekä joustavaa. Laavu-hankkeessa on päästy hyvälle alulle osallistavan budjetoinnin mallin luomisessa kyläyhditysten aktivoitumisen myötä.

Kehittämisjohtaja totesi, että aiemmin talousarvion valmisteluvaiheessa uusien ideointien läpivienti on ollut  haasteellista, mutta nyt halutaan kokeilla mallia, jossa jo ennen raamin päättämistä valiokunta antaa ohjeistusta talousarvion laadintaan. Elinvoimavaliokunta ohjeisti kehitysjohtajaa valmistelemaan kaupunginhallitukselle Uuden työn tehtaan toiminnan käynnistämisen vientiä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, kaupunginhallitusta varamaan määrärahan kyläasiamiehen palkkaamiseen sekä varamaan kuntaosuusmaksuista määrärahan lisäresurssin palkkaamiseen pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden ja ennaltaehkäisevän työn tekemiseen.

Elinvoimavaliokunta  keskusteli hyvinvointivaliokunnan esittämästä kahden muistiontarkastajan mallista todeten yhden tarkastajan käytännön toimivaksi, joten elinvoimavaliokunnassa muutokselle ei ole tarvetta.

Sointu Veivo, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja