EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta maatalousyrittäjien asialla

Terveen elinkeinopolitiikkan toimivuus ja sen mahdollistaminen ovat tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita elinvomavaliokunnan työskentelyssä paikkakunnan elinvoiman ja virkeyden takaamisessa. Maatalousyrittäjyyden ja yrittäjyyden voimavarojen kasvattaminen ja eteenpäin vieminen ovat pysyviä teemoja voimavarojen keskittämisessä olemassa oleviin ja aloittaviin yrityksiin ja niiden kasvun kehittämiseen.

Pudasjärvellä maatalouden harjoittaminen on edelleen yksi keskeisimpiä elinkeinon lähteitä. Maatalousyrittäjyys on nykypäivänä kovan luokan yrittämistä jo isojen investointien vuoksi. Maataloudessa jylläävät muutokset, säädökset, rajoitteet  ja vaatimukset ovat olleet viimeisen vuoden ajan niin rajuja, että maatalousyrittäjät ovat todella ahtaalla monien asioiden suhteen.

EU:n luomat pakotteet ja tukiasetukset maatalousyrittämiseen ovat niin tiukat, että maatalousyrittäjät eivät enää hae kaikkia tukia.Turhan tarkalla byrokratialla on näivytetty mahdollisuus myydä tuotteita suoraan tiloilta. Maatalousyrittäminen on niin työntäyteistä ja täysipainoista, että yrittäjän  resurssit  harvoin riittävät sivuelinkeinojen harjoittamiseen.

Elinvoimavaliokunnassa vieraillut maatalousyrittäjä Timo Vähäkuopus kertoi, että tällä hetkellä kunnassa maidon tuottajia on reilut neljäkymmentä, nautatiloja neljä, lammastiloja kuusitoista, hevostiloja kuusi, porotiloja noin kolmekymmentä. Vielä viisi vuotta sitten maitotiloja oli  yli 80. Sukupolvenvaihdoksia ei ole tiedossa ja nykyisen kehityksen mukaan tulevaisuudessa voi olla vielä haastavampaa saada maatiloille jatkajia.

Maatalousyrittäjät kokevat  Pudasjärven kaupungin jakamat maaseutuelinkeinojen kehittämistuet erittäin hyvinä kannustimina ja toiminta-apuina. Maatalousyrittäjien työskentely on usein varsin yksinäistä puurtamista, sillä samaa tytötä tekevää kolleegaa ei ole lähellä jakamassa ajatuksia, kokemuksia ja tukemassa vastoinkäymisten kohdatessa. Vähäkuopus puhui maatalousyrittäjien vertaistuki-/keskusteluryhmien perustamisesta esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen johdolla. Vertaistuki on erittäin tärkeää jaksamisen kannalta. Tätä oivallista tuki-ideaa elinvoimavaliokunta lupautui kernaasti viemään eteenpäin.

Kevään ja kesän kiireisinä työjaksoina mataloudessa tarvitaan lisätyövoimaa. Työnekijätarvetta voisivat helpottaa tällaisen työn tekemisestä kiinnostuneet maahanmuuttajat, työttömät ja koulutuksen alkamista odottavat nuoret. Maatiloilla on mahdollisuus saada kaupunkilisää, mikäli ne työllistävät työttömän henkilön. Kaupungin kehittämistoimen ja Laavuhankkeen  työntekijät opastavat näissä asioissa yrittäjiä.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland