EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunnassa keskusteltiin kunta- ja viestintästrategioista

Pudasjärven kaupungin johtoryhmä valmistelee kuntastrategiaa ja viestintästrategiaa, joihin valiokunnilla on ollut mahdollisuus antaa kommenttinsa. Elinvoimavaliokunnan ohjeistuksena kuntastrategiaan tuli tavoite asukasmäärän kasvattamisesta 10 000 asukkaan määrään vuoteen 2026 mennessä, Pudasjärvi - Maailman hirsipääkaupunki, vahva tavoite vapaa-aika-asuntojen muuttamismahdollisuudesta vakinaiseen käyttöön sekä rakennuslupakäytännön ja kaavoittamisen suunnitteleminen rakentamista kannustavaksi.

Pudasjärven yrittäjät ovat lähestyneet elinvoimavaliokuntaa, sekä teknistä- ja ympäristötoimea Kurenalan keskustan viihtyvyyden ja opasteiden lisäämisen tiimoilta. Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen kertoi, että kesälle 2016 tullaan tekemään konkreettisia toimenpiteitä keskustan alueen viihtyisyyden lisäämiseksi mm. kukkaistutusten avulla. Elinvoimavaliokunta totesi asianmukaisten opasteiden laittamisen tärkeän merkityksen, jotta matkailijat ym. löytävät helposti keskustan tärkeät kohteet ja paikat (tori, Rajamaan alue ja uimaranta ym.). Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämistoimea ja teknistä toimea toteuttamaan em. parannukset sekä liittämään laajemman elinympäristön parantamissuunnitelman maankäytön kehittämissuunnitelmaan.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen kävi läpi maaliskuun työllisyystilastot ja Unelmatehtaan tilannekatsauksen. Alkuvuosi on ollut negatiivinen työttömyyslukujen valossa mikä on normaalia kausivaihtelua näillä leveyksillä. Työttömyysprosentti on ollut 16,2%. Alkuvuoden aikana kuntaosuusmaksut olivat pahimmillaan noin 25 000 €/kk, mutta huhtikuun kuntaosuusmaksu putosi 18 000 €. Listalle tulee koko ajan enemmän henkilöitä, vaikka aiemmin listalla olleita on pystytty saamaan aktiivitoimenpiteisiin.

Pudasjärvellä työmarkkinatuen saajien aktivointiaste on noussut merkittävästi kuntouttavan työtoiminnan, käynnissä olevien hankkeiden ja  työhönvalmentajan toiminnan ansiosta.  Kehittämistoimen ensi sijaisena tavoitteena on yhdistyksien tukeminen työllistämään ihmisiä. Tulevaisuudessa työllistämisen vastuu tulee todennäköisesti kaatumaan entistä enemmän kuntien harteille, joten työllistämistoimintaa on kehitettävä niin, ettei se olisi valtion tuesta riippuvainen. Tähän haetaan ratkaisua perustettavan  Unelmatehtaan keinoilla. Unelmatehtaan tarkoituksena on aloittaa uuden toimintakulttuurin kehittäminen. Rimmiltä on varattu 3-rakennus tätä varten ja remonttibudjetin laatimisten jälkeen asia viedään kaupunginhallitukseen päätettäväksi. Myös 4-rakennuksen osalta tyhjilleen jäävän keskuskeittiön osalta ollaan käyty keskusteluja mm. yrittäjien kanssa.

Elinvoimavaliokunta tutustui vastaanottokeskuksen toimintaan vastaavan ohjaajan Kristiina Laatikaisen johdolla.Maahanmuuton osalta ollaan aloittamassa pilottikokeilu, jossa vastaanottokeskuksesta on valittu muutama maahanmuuttaja työhön tutustumiseen. Elinvoimavaliokunnan aloitteesta järjestettiin kuntalaisten kyselytunti maahanmuuttoon liittyvistä asioista 31.5.2016 kaupungintalolla. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi monikulttuurisen työn koordinaaattori Johanna Malmelin.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland