EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunnassa tutustuttiin osakoulutusmahdollisuuteen

Kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervasti esitteli osakoulutusten edistämistä yhteistyössä Taitava-hankkeen kanssa. Hankkeessa ovat mukana OSAO ja neljä muuta koulutusalan tahoa ympäri Suomea. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY. Hanke kestää 31.8.2018 saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.124.717,00 euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat opettajat ja opetushenkilöstö sekä 16-25 vuotiaat syrjäytymisuhan alla olevat eli opintonsa keskeyttäneet tai ilman tutkintoa olevat nuoret. Lähiaikojen toimenpiteinä hankkeessa on kehittäjäopettajien valinta, sisältöjen kehittäminen sekä ohjauksellinen opettajuus-koulutuksen kilpailuttaminen.

Kohderyhmään liittyen Pudasjärveltä toivotaan erityisesti koodaukseen liittyvän itseoppineiden nuorten saamista tähän osakoulutusten piiriin. Aikuiset osakoulutusta tarvitsevat kuuluvat kohderyhmään. Maahanmuuttajien olemassa olevan koulutustason täydentäminen lisäkoulutuksella tulee huomioida. Koulutusmahdollisuuksia monipuolistamalla saadaan koulutukset vastaamaan alueellisia työllistämisen edistämisen tarpeita.

Elinvoimavaliokunnan näkemys on, että yhteistyö alueen hanketoimijoiden kanssa on tärkeää, joten hankkeissa tulee huomioida paikallinen näkökulma ja tarpeet. Hankkeessa tuetaan myös OSAOn koulutuksen säilyminen paikkakunnalla, jota elinvoimavaliokunta pitää ensiarvoisen tärkeänä. Tästä syystä kaupungin tulee tehdä tiivistä yhteistyötä OSAOn kanssa ja miettiä uusia keinoja toiminnan elvyttämiseksi ja paikkakunnan tarpeita vastaaviksi.

Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen kertoi, että rahoittajan edustajan mukaan Laavu-hanke on Pohjois-Pohjanmaan parhaiten työllistävä hanke. Hankkeessa on toteutettu ryhmätyöllistämistä yhteistyössä yhdistysten kanssa sopimuksellisesti. Jokaisen kyläyhdistyksen toimintamalli on erilainen. Räätälöidyt asiakaslähtöiset tehtävät hyödyttävät koko kyläyhteisöä ja lisäävät elinvoimaa. Hankkeen hyviä käytänteitä: perehdytys, kyläyhdistysten tuki, ihmiset ihmisinä, palkkahallinto, ryhmätoiminnot, tekstiviestit, koulutukset ja osallistava budjetointi. Haasteita ovat ohjaajaresurssit, lakisääteiset työnantajavelvoitteiden kustannukset, työllistävien yhdistysten kassavarat, yhdistys työnantajana, palkkatukiprosentti ja kansalliset palkkatuet. Laavu- hankeen tunnustus parhaan työlllistäjän ja osallistavan budjetoinnin mallin toteuttamisen edelläkävijänä valtakunnallisesti velvoittaa hankkeen toimintamallin tiedottamista ja hyvien toimintamallien laajaa levittämistä.

                     

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen selosti huhtikuun työllisyystilastot ja Unelmatehtaan valmistelun tilannekatsauksen. Huhtikuun työttömyys oli Pudasjärvellä huhtikuussa 16,6%.  Kehittämistoimi on saanut tietoa Oulun, Kajaanin ja Joensuun työllistämisen malleista. Yhteistä kaikille toimijoille on toiminnan pohjana oleva voittoa tuottava liiketoiminta, joka mahdollistaa muun toiminnan. Voitto sijoitetaan takaisin omaan toimintaan, joka mahdollistaa sosiaalisen yrittämisen. Työpankkitoimintaa selvitetään Unelmatehtaan perustamisen yhteydessä. Työpankkitoiminta on yhtiö, joka huolehti työnantajavelvoitteet ja etsii sopivat työntekijät yrityksille/asiakkaille.

Pudasjärven tulee löytää yritysten kautta vientituotteita, joita aletaan työstää Unelmatehtaan kautta. Elintarviketuotanto on osa-alue, jossa Pudasjärvellä on paljon tehtävää. Rimmiltä vapatuva keskuskeittiö on mainio tila yritystoiminnan pohjaksi. Rimmillä on mahdollista tuottaa palveluja mm. Hirsikampuksen keskuskeittiölle esivalmistelemalla tuotteet itse. Tuotteet joudutaan nyt esikäsittelemään muualla eli työ tehdään jo muualla. Muualta tuotuna tuotteet joudutaan jäähdyttämään, mutta Rimmillä tuotettuna tämä vaihe jäisi kokonaan pois. Eläinlääkäri on todennut tilojen soveltuvan erinomaisesti elintarviketuotantoon ja jatkojalostukseen.

Valiokunta keskusteli Kontiotuotteen isoista purukasoista pohtien niiden jatkokäyttöä. Ohjeistettiin Laavu-hanketta selvittämään asia Kontiotuotteen kanssa. Pohdittiin mahdollisuutta käyttää ylijäämäistä purua pururatojen pinnoittamiseksi.

Elinvoimavaliokunta esittää kaupunginhallitukselle valtuustoseminaarin järjestämistä marraskuussa 2016 aiheesta Positiivinen ja innostava vuorovaikutus.

Elinvoimavaliokunta sai lehdistön taholta kiitosta kokousasioidensa säännöllisestä tiedottamisesta.

Hirsikampuksen rehtori Mikko Lumme tutustui valiokuntaan kokouksen alussa.

 

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

 

Laavu-

 

 

 

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland