EN | RU | FI

Kotiseutu on kuin elävä, ajassa muuttuva ja voimistuva puu

Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtajan ja elinvoimavaliokunnan puheenjohtajan Sointu Veivon tervehdyssanat Pudasjärven kotiseutujuhlassa 24.7.2016.

Hyvä Kotiseutupäivien juhlaväki!

Minulla on iloinen mieli ja kunnioittava olo saadessani tuoda teille Pudasjärven kaupungin tervehdyksen ja lämpimän juhlapäivän toivotuksen tähän  jo perinteiseen juhlaan.

Kotiseuturakkaus ammentaa voimansa ja tulevaisuudenuskonsa kotiseutumme tuntemisesta, sen asukkaista, menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuuden rakentamisinnosta.

Kotiseutu on kuin elävä ajassa muuttuva ja voimistuva puu.

Menneisyys on kasvattanut meille voimalliset juuret, nykyisyys vahvan toimeliaan rungon ja ennakkoluulottomasti ylöspäin kurottelevat oksat ja latvan kehittymis- ja uudistumisvarmaan tulevaisuuteen.

Kotiseutumme, Pudasjärven, hyvästä ”juurihoidosta” kertoo tämä upea, tuhansia tarinoita, elämänkohtaloita ja työn tekemisestä silmiemme eteen tuova museoalue esineineen ja rakennuksineen sekä vieressä oleva uudelle tervalle tuoksuva kirkko hautausmaineen.

Kaupungin kehittämistoimi, elinvoimavaliokunta ja muut valiokunnat ja kunnan tarpeisiin vastaavat hankkeet ovat toimillaan edistäneet sivukylien elinvoimaisuuden säilyttämistä ja kasvattamista. Esimerkkeinä tästä ovat kehittämis- ja toimintatukien jakamisen perusteiden uudistaminen kannustamaan kyliä remontoimaan ja kunnostamaan vanhoja toimitilojaan  ja maastoja kyläläisten kokoontumis- ja toimintapaikoiksi. Näin on päästy opettelemaan osallistavan budjetoinnin käyttöä ja mahdollisuuksia omatoimisuuden käyttöönottoon. Sivutuotteena on saatu kylien asukkaille työpaikkoja ja palveluja. Me-hengen ja kyläitsetunnon kohottamisesta puhumattakaan.

Erilaiset juuriamme esille tuovat tapahtumat, tilaisuudet ja tekemiset: Pudasjärven Markkinat, ”Sata vuotta, eikä suotta” -kirjan tekemisen käynnistäminen, Pimpinkankaan salatanssit, vanhojen laavupaikkojen ja kulkureittien kunnostukset, Sarakylän vattumarkkinat, Iijokisoutu, Rytivaaran lammaspaimennus ja Perinnepäivät sekä monet muut talkoilla ja kiitettävällä yhteistyöllä järjestetyt tapahtumat muistuttavat meitä ”elettiin sitä ennenkin” -elämän meiningistä.

Nykyhetken runkoa ja korkeuksiin ja eteenpäin kohoavia oksia meillä on suuri määrä kunhan vain maltamme pysähtyä ihailemaan ja kiittämään niistä. Paikkakunnan yritystoiminta on kehitysvirrassa sinnikkäästi ja tuloksia tuottavasti mukana. Syötteen alueen matkailu ja muu toiminta uudistuu ja kasvaa ajan hengen vaatimusten ohjaamana. Kairan kuidun kolmannen rakennuskesän työt ovat täydessä vauhdissa tavoitteena turvata laaja tulevaisuuden palvelujen saannin helpottuminen koko kunnan alueella. Yritykset työllistävät parhaansa mukaan paikkakuntalaisia osallistuen omalla osuudellaan taloutta rasittavan kuntaosuusmaksun pienentämiseen. Pudasjärven yritykset saavat huomattavia tilauksia ja palkitsemisia.

Kontiotuote sai suuren tilauksen huviloiden toimittamisesta Santapark Oy:lle Rovaniemelle ja Profin Oy palkittiin äskettäin Pohjois-Pohjanmaan kasvupolkuohjelman parhaimpana kasvuyrityksenä.

Pudasjärven kaupungin maine maailman suurimpana hirsikaupunkina ei enää ole pelkkää puhetta ja unelmaa. Siitä ovat osoituksena kaupungin keskustaan nousseet modernit hirsirakennukset. Kiihkeästi valmistumistaan odotettu hirsinen koulukampus on ollut vielä vain rakentajien ja reilun 1500 vierailijan saavutettavissa. Elokuussa tilanne muuttuu, kun kunnan lapset ja nuoret opettajineen ja muine kanssatoimijoineen valtaavat yhtenäiskoulun oppimisympäristökseen.

Kiitosta ja positiivista huomiota kaupunkimme on saanut onnistuneesta maahanmuuttajien kotouttamistyöstä.

Elinvoima- ja ympäristövaliokunnat ovat ottaneet vahvasti huomion kohteekseen ja vieneet eteenpäin vapaa-ajan asuntojen muuttamisen helpottamista vakinaiseen asumiseen. Tämä on yksi varteenotettava keino saada kunnan asukasmäärä omalta osaltaan kasvuun.

Monipuolinen ja näkyvä kulttuurin osa-alueiden tukeminen luo perustaa  Pudasjärvi-kotiseutupuun virkeydelle ja rehevyydelle.

Meiltä löytyy laajemmastikin tunnettavuutta ja mainetta saavuttaneita kuvataiteen, kuvanveiston, musiikin, teatterin ja urheilun edustajia. Parhaillaan on nähtävillä Kulttuurikeskus Pohjantähdessä Paavo Tolosen ”Lasten leikit”-näyttely. Teoksista välittyy hienosti ja puhuttelevasti Pudasjärvinen kotiseutuelämä menneisyydestä tulevaisuuden katseeseen.

Kaupungin kulttuuritoimi ja kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen ovat kiivenneet kulttuurin ja kotiseututietoisuuden puun oksilla rohkeasti ylöspäin. Esimerkiksi nämä kotiseutupäivät ovat laajentuneet yhden päivän juhlasta viikon kestävään usean toimijan kanssa yhteistyössä järjestetyksi tapahtumakokonaisuudeksi.

Nykypäivänä ei riitä, että vain me pudasjärviset tiedämme mitä kunnassamme tapahtuu. Meidän on avauduttava ennakkoluulottomasti monimuotoisella tiedottamisella ja näkyväksi tulemisella. Tietojeni mukaan tulossa on kahdenkin Pudasjärvelle sijoittuvan elokuvan tekeminen. Tällainen toiminta saanee kunnassamme uudenlaista säpinää aikaiseksi ja meidät muun maailman tietoisuuteen. Suurella riemastuksella olen huomioinut sanomalehti Kalevassa olleet Pudasjärveä ja pudasjärvisten tekemisiä koskevat lehtijutut viimeisten viikkojen aikana. Niitä on ollut aikaisempaan verrattuna ilahduttavan runsaasti.

Kotiseutuajattelu- ja asenne ovat elinvoima-ajattelua ja -asennetta. Se on laajaa, syvää, rehevää, kirjavaa, voimaannuttavaa, antoisaa ja iloista.

Tämän kaltainen on minun näkemykseni Pudasjärven kotiseutuelämän puusta.

Näillä sanoilla toivotan, teidät, arvoisa juhlayleisö Pudasjärven kaupungin puolesta tervetulleiksi kotiseutujuhlaan.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland