EN | RU | FI

Yrittäjien puheenvuoro Karhupajalla

Karhupajan nuorten viikoittaisessa toiminnan kehittämis- ja infopalaverissa nousi esiin tarve saada tietoa pienkoneasentajan koulutuksesta ja työstä. Toive toteutui, kun saimme Pienkonehuolto Keskiaho Oy:n toimitusjohtaja Jari Keskiahon täydentämään puutteelisia tietojamme. Pienkone asentajan koulutusta voi hankkia Tampereella, Iisalmessa, Oulussa ja muutamissa muissakin paikoissa. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen 1-3 vuotta. Pienkoneasentajan ammattitutkinnon voi suorittaa lisäksi oppisopimuskoulutuksena. Keskiahon yrityksessä on kouluttautunut tällä keinolla kaksipienkoneasentajaa. Lisä- ja täydennyskoulutuksilla päivitetään jatkuvasti ammattiosaamista.

Keskiaho kertoi, että edelleen huoltotöitä tehdään ”nyrkit mustana”, vaikka tietotekniikka on korjattavan koneen vian etsimisessä ja tunnistamisessa suurena apuna. Asentajalla on hyvä olla taitoa itsenäiseen työskentelyyn ja loogiseen vianhakukykyyn tiimityöskentelyn onnistumisen lisäksi. Englannin kielen taitaminen on tässäkin ammatissa tärkeässä roolissa ohjeiden ollessa pääosiltaan vieraskielisiä. Ammattisanasto tulee tutuksi työn kautta. Hyvän asiakaspalvelun ja ihmisten välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen taidot nousevat tässäkin työssä suureen arvoon.

Reilut 20 vuotta toiminut yritys palvelee monipuolisesti sekä paikkakuntalaisia että turisteja erilaisten pienkoneiden huollossa ja korjaamisessa. Töitä riittää tehtäväksi välillä todella ruuhkaan asti. Keskiaho kehottaa alasta kiinnostuneita nuoria ja vanhempiakin henkilöitä hakeutumaan alan koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai työkokeiluun. Koulutuksista saa tietoa TE-toimistosta ja netistä. Oppisopimuskoulutukseen ja työpaikkaan hakijan on viisasta olla itse aktiivinen hankkimalla etukäteen Sanssikortin tms. rahoituksen etuustiedot mennessään tarjoutumaan työtehtäviin. Keskiaho totesi, että hänen yritykseensä voi kysyä esimerkiksi harjoittelupaikkaa koska tahansa, sillä nykyään kyselijöitä on ollut aikaisempaa vähemmän.

Sointu Veivo

Yksilövalmentaja

Karhupaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland