EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta tutustui kehittämisyksikön toimijoihin ja hankkeisiin

Elinvoimavaliokunta vieraili Kehittämistoimen tiimitilassa, jossa Kehittämistoimen henkilöstö esitteli toimenkuvansa. EU-hankekauden ripeän käynnistymisen ja työllistämiseen liittyvien tehostamistoimien ansiosta Kehittämistoimeen on palkattu uusia henkilöitä. Käynnissä olevien hankkeiden työntekijät selvittivät hankkeidensa sisällöt ja tavoitteet.

Hyvän mielen paikat –hankkeen aluekoordinaattori Ulla-Maija Paukkeri toimii 50%:n työajalla hankkeessa. Hankkeen toimipisteenä on torstaisin ja perjantaisin kirjastolla toimiva Hyvän mielen -paikka, joka on kaikille avoin.Kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset. Maahanmuuttajat pyritään saamaan toimintaan mukaan. Hankkeen hallinnoija on Maaseudun sivistysliitto ja Pudasjärven kaupunki on osatoteuttaja. Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla–hankkeen projektikoordinaattori Marguerite Guibert kertoi hankkeessa kehitettävän monikielistä etäpalvelua. Palvelu on aloitettu osoitteessa www.info.lango.fi. Info-Lango on monikielinen etäneuvonta Pohjois-Pohjanmaan asukkaille. Palvelun voi varata puhelimella, Skypellä tai videoneuvottelulla tehtäväksi. Hankkeen hallinnoija on Oulun kaupunki, jossa Pudasjärven kaupunki on osatoteuttajana.

Elinvoimavaliokunta määritteli vuoden 2017 vuosikellon pääaiheet todeten, että vuosikello on tarkoitettu suuntaa antavaksi ja valiokunnan toimintaa ryhdittäväksi ohjeeksi. Vuosikelloon lisätään vuoden aikana esille tulevat tärkeät käsittelyä vaativat asiat. Elinvoimavaliokunnan edustajat osallistuvat vuosikellossa mainittuihin tapahtumiin ennakkoon sovitusti.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen kertoi syyskuun kuntaosuusmaksun olleen 27 508,83 €. Kuntaosuusmaksulistalla oli yhteensä 67 henkilöä, joista:yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita 45 ja yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita 22 . Ongelmaksi on muodostunut se, että, työttömiä on paljon, mutta työnantajat eivät saa avoimiin työpaikkoihinsa työntekijöitä. Tilannetta helpottamaan on perustettu Unelmatehas. Työttömien joukossa on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä, mutta erilaisten rajoitteiden takia eivät pysty työntekoon. Elinvoimavaliokunta keskusteli siitä, että ollaanko nykyään liian tiukkoja työnantajavaatimusten taholta. Karhupajalta on ilmoitettu TE-toimistoon 25 avointa työkokeilupaikkaa sekä musiikkiohjaajan/valmentajan työpaikka. Yhtään hakemusta ei ole tullut eikä myöskään osoituksia TE-toimiston suunnalta.

Elinvoimavaliokunta päätti kutsua Oulun ja Pudasjärven TE-toimistojen virkailijoita tutustumaan Unelmatehtaan ja Karhupajan toimintaan. Kehittämisjohtaja on yhteydessä Maire Mäkeen ja sopii vierailuajankohdan tammi-helmikuulle 2017. Kehittämisjohtaja selosti valiokunnalle lisämäärärahatilanteen sekä osavuosikatsauksen tiedot.

Elinvoimavaliokunta keskusteli muraalitaiteen käyttömahdollisuudesta keskustan rakennusten, rakenteiden ja Iijoen betonisillankaiteiden ulkonäön kohentamisessa Muraalit ovat hyvää kaupunkitaidetta, joka sulautuu kauniisti ympäristöönsä. Muraalitöiden on oltava suunniteltuja, ehjiä, siistejä, viimeisteltyjä ja laadukkaita. Muraalitaidetta suunniteltaessa ja tehtäessä on käytettävä taiteen asiantuntijoita apuna. Pudasjärvellä on useita korkeatasoisia taiteilijoita, joiden asiantuntemuksella ja taiteen tuottamisen kokemuksella muraalimaalausta voidaan toteuttaa. Lisäksi tämän maalaustyön käytännön toteutuksessa on mahdollista työllistää avustavia maalaustyöntekijöitä. Muraalitaiteen toteutus voisi olla osa Suomi 100-juhlavuotta Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta huomioimaan muraalitaiteen mahdollisuudet Pudasjärven kaupungin alueella olevien rakennusten/rakenteiden ulkonäön parantamiseksi koetun hyvinvoinnin ja paikkakunnan viihtyvyyden näkökulmasta.

Iijoen sillan betonikaiteet ovat aiheuttaneet keskustelua paikkakuntalaisten keskuudessa. Asiasta on tehty useita yhteydenottoja virkamiehille ja valtuutetuille. Betoniaidat on rakennettu lasten turvallisen koulutien takaamiseksi. Betoniaidat sulkevat näkymän Iijoelle. Tätä ei ole otettu asian valmistelussa huomioon. Laajalla alueella on vain yksi silta, joten liikenneonnettomuuden tai muun vahingon sattuessa, liikenne menee kokonaan poikki. Ohitustiet sijaitsevat kaukana eikä liikenteen ohjaaminen kevyenliikenteen väylän kautta onnistu, koska betonikaiteet estävät tämän. Sillan hallinnoija on ELY-keskus. Elinvoimavaliokunta esittää Iijoen sillan betonikaiteiden vaihtamista turvallisiksi, mutta näkymän Iijoelle antavaksi. Toinen vaihtoehto on erillisen kevyen liikenteen sillan rakentaminen 2-3 vuoden sisällä. Kevyenliikenteen silta vähentäisi nykyisen Iijoen sillan liikennekuormitusta ja lisäisi kaupunkilaisten kevyenliikenteen käyttömahdollisuuksia. Kevyenliikenteen sillan uskotaan lisäävän huomattavasti työmatkapyöräilyä. Kevyen liikenteen silta vaikuttaisi sekä paikkakunnan viihtyisyyteen että koettuun hyvinvointiin. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta antamaan kannanoton Iijoen ylittävän sillan betonikaiteisiin sekä kevyen liikenteen siltaan.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland