EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta päivitti kehittämis- ja toimintatukien hakukriteerit

Kehittämistoimen osastosihteeri Sinikka Mosorin esitteli elinvoimavaliokunnalle kehittämis- ja toimintatukien hakukriteerit ja painopisteet vuodelle 2017.Kehittämistoimi jakaa vuosittain kehittämis- ja toimintatukia yhdistyksille ja yksittäisille henkilöille. Vuodelle 2017 talousarvioon on varattu 150 000 € jaettavaksi kehittämis- ja toimintatukiin.. Avustusten myöntämisperusteet ovat lähtökohtaisesti samat kuin vuonna 2016. Uusina avustusperusteina painotetaan laajaa osallistuvan budjetoinnin näkökulmaa työllistämistä edistävänä toimenpiteenä sekä kesämatkailun kehittämistä.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa esitteli nuoriso-, kulttuuri-, vapaa-aika ja työpajatoiminnan suunnittelutilanteen. Kehittämisen keskeisenä tavoitteena on toiminnan päällekkäisten toimintojen karsiminen sekä uusien tulosyksiköiden asemoiminen nykyiseen palvelurakenteeseen. Tällä hetkellä nuorisotoimi ja etsivä nuorisotoiminta kuuluvat opetus- ja sivistystoimeen. Karhupaja kuuluu kehittämistoimeen, jossa se toimintansa luonteen mukaisesti haluaa pysyä jatkossakin. Työpajojen tuloksena on päädytty vaihtoehtoon, jossa osastot jaettaisiin kolmeen lohkoon: HENKINEN KASVU JA KEHITYS: kirjasto, kulttuuritoimi, museo, kansalaisopisto, esimies. kirjastonjohtaja, SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN: Karhupaja, etsivä nuorisotyö, nuorisotoimi, esimies Karhupajan esimies ja TERVEYDEN EDISTÄMINEN: liikuntatoimi, liikuntapaikat, Puikkari, esimies liikunta- ja hyvinvointisuunnittelija.

Elinvoimavaliokunta keskusteli pääasiassa sosiaalisen vahvistamisen osiosta, koska se koskee vahvimmin valiokuntaa. Kahden esimiehen mallia ei nähty ongelmana, koska tästä on jo hankkeiden kautta kokemusta. Kehittämistoimessa on meneillään kilpailullinen neuvottelumenettely Unelmatehtaan toiminnan suunnittelijatahosta. Toimijan valinnan jälkeen sosiaalisen vahvistamisen osion esimiehen paikka tulee julkiseen hakuun. Rekrytointihaastatteluihin otetaan mukaan työntekijöiden edustus. Toimijataho tulee tekemään yhdessä työntekijöiden kanssa suunnitelman, jossa aikataulutetaan Karhupajan toiminnan kytkeytyminen Unelmatehtaaseen.

Kehittämisjohtaja kävi läpi syyskuun 2016 työllisyystilanteen. Karhupajalle on edelleen vaikeuksia saada TE-toimiston kautta nuoria. Nuorilta saadun palautteen pohjalta yhtenä suurena esteenä pajalle tulemiseen on se, etteivät nuoret saa palkkatukea tehdystä työstä.

Myyntikoordinaattori Vesa Illikainen kertoi Unelmatehtaalla meneillään olevista asioista. Tällä hetkellä työllistämistöissä on 10 henkilöä. Unelmatehas-konsepti on perustettu nimenomaan työllistämisen tukikohdaksi. Unelmatehtaalla on kaksi tasoa. Sosiaalinen yritys, joka sisältää osuuskunnat, yhdistykset, muut toimijatahot, työllistäminen, kuntouttava työtoiminta yms. ja Unelmatehas Oy, joka keskittyy liiketoimintaan mahdollistaen sosiiaalisen yrityksen toiminnan. Illikainen on ollut tiiviisti yhteydessä Pudasjärven yrittäjiin Unelmatehtaan toimintaan liittyen. Jos joku yrittäjä on kiinnostunut jostain Unelmatehtaan yritystoiminnasta, niin Unelmatehas voi luopua siitä sillä edellytyksellä, että yritys työllistää henkilöitä. Unelmatehas kiinnostaa työnhakijoita ja palveluiden tarvitsijoita. Illikainen saa jatkuvasti kyselyitä näistä asioista.

Kurenalan koulun tilalle suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoitus ja mahdolliset toiminnot ovat aiheuttaneet keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa johtoryhmää kyselyn tekemisestä kuntalaisille tulevan rakennuksen ja sen ympärille tulevista toiminnoista valiokuntien yhteistyönä,. Tämä vaikuttaa Elinvoimavaliokunnan vuosikellon aihealueista koettuun hyvinvointiin ja paikkakunnan viihtyvyyteen. Pudasjärven kaupungin hallintosääntö, johon valiokuntien toimintojen kuvaukset kuuluvat, on käsittelyssä valtuustoseminaarissa 1.12.2016. Elinvoimavaliokunta käsittelee valiokuntien toimintasääntöä kokouksessaan 28.11.2016.

Elinvoimavaliokunta käsitteli Suomi 100 vuotta työryhmän laatimat suunnitelmat juhlavuodelle.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland