EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta keskusteli toimintasäännöstään

Valtuustoseminaarissa 1.12.2016 käsitellään Pudasjärven kaupungin hallintosääntöluonnosta. Hallintosääntöön sisältyvät valiokuntien toimintasäännöt. Elinvoimavaliokunta tutki kokouksessaan 28.11.2016 valiokuntien nykyisiä tehtäviä ja toimintasääntöjä, eteenkin elinvoimavaliokunnan osalta.

Elinvoimavaliokunta pitää erittäin hyvänä asiana, että osallistuva budjetointi on kirjattu kaikkien valiokuntien tehtäviin. Aiemmin siitä on ollut maininta vain elinvoimavaliokunnan tehtävissä.

Valiokuntien tehtäviin elinvoimavaliokunta ohjeistaa lisättäväksi seuraavan kohdan: päällekkäisten toimintojen selvittäminen ja mahdollisten lausuntojen pyytäminen toisilta valiokunnilta sovitaan valiokuntien puheenjohtajien kuukausikokouksessa.

Elinvoimavaliokunnan keskeisten tehtävien luetteloa ohjeistaan yksinkertaistamaan ja selkeyttämään seuraavasti: elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen, alueyhteistyön kehittäminen, yritystoiminnan, työllisyyden ja väestökehityksen kehittäminen sekä oman toimialueen tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakointi ja lausuntojen antaminen.

Elinvoimavaliokuntaa puhututti vahvasti tulevassa seminaarissa käsiteltävä hallintosääntöluonnos.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland