EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta tiedonsaannin äärellä

Elinvoimavaliokunta ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen vierailivat vuoden viimeisessä kokouksessaan Apetitin pizzatehtaalla. Valmistuspäällikkö Urpo Illikainen esitteli tehtaan tilat ja toiminnan laaja-alaisesti. Illikainen kertoi tehtaalla työskentelevän tällä hetkellä 20 työntekijää, jotka toimivat suurelta osin työnkiertämisen periaatteella. Illikaisen mukaan Apetit-yhtiö on kohtalaisen suuri ja omavarainen yhtiö. Tuotekehittely-yksikkö toimii Säkylässä ja konsernijohto Helsingissä. Apetitin kalatuotteiden osalta yhteistyö tapahtuu Kuopion, Norjan ja Ruotsin suuntien kanssa. Uutena tuotteena Pudasjärven Apetiillä on aloitettu Papa Dennis Rafkin pizzojen valmistus.

Kokouksessa vieraili liikunta- ja hyvinvointisuunnittelija Ismo Miettinen, joka kertoi toiminta alueensa palvelumuodoista. Syksyn 2016 painopistealueet ovat olleet liikuntatoiminnan koordinointi,uusien toimintamallien kehittäminen, kuntalaisten liikuntatilanteen ja tarpeiden kartoitus, liikunta- ja terveysneuvonnan aloittaminen, tapahtumien järjestäminen, maahanmuuttajien liikunnan koordinointi sekä sote-uudistuksen ennakointityö. Käynnistettyjä toimintoja ovat liikunta- ja terveysneuvonnan palvelupolku ja rahoitus, liikunta-aktiivisuuden ja tarpeiden kartoituksen aloitus, likiliikunta-hankkeen rahoitushakemuksen tekeminen, tiedottamisen ja markkinoinnin uudistaminen, liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen koko kaupungin asiaksi sekä sote-uudistuksen ennakointityö.

Vuoden 2017 painopisteenä ovat lapset, nuoret ja perheet. Liikunta- ja terveysneuvontaa laajennetaan, liikunta-aktiivisuutta ja tarpeita kartoitetaan, kerätään palautetta palveluista, likiliikuntaa pilotoidaan, liikuntafoorumi käynnistetään, Perhepeuhula-toiminta aloitetaan ja laajennetaan liikuntakerhotoiminta koko kunnan alueelle.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Arja Lamminkangas esitteli Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja perhepalvelujen palveluohjausta.

Sosiaali- ja perhepalvelujen ohjaus on aloitettu lokakuun alussa 2016. Palveluohjausta saa ilman ajanvarausta maanantaisin klo 12.00 – 14.00 kaupungintalolla, sosiaalitoimistosta (Info-pisteen kautta ohjaus) ja puhelimella tiistai – perjantai klo 8.00 – 9.00 Henkilö itse voi ottaa yhteyttä palveluohjaajaan ja pyytää palvelutarpeen arviointia ja apua ongelmien tai asioiden selvittelyyn. Myös ammattihenkilö tai muu yhteistyökumppani yhdessä henkilön kanssa tai hänen luvallaan voi ottaa yhteyttä palveluohjaajaan. Palveluohjauksen tavoitteena antaa asiakkaalle yksilöllistä ohjausta palveluista ja palveluiden piiriin pääsemisestä. Palveluohjauksen tehtävänä on lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja – ilmoitusten vastaanottaminen ja selvittely. Palvelutarpeen arvioinnissa tehdään alkukartoitus, jossa selvitellään asian kiireellisyys. Kiireellinen hoidetaan 1-3 vuorokauden kuluessa ja kiireetön 1 -7 arkipäivän käsittelyajalla. Palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitetään mahdollinen lastensuojelun tarve. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa yhteistyötä henkilön perheen, muiden viranomaisten ja läheisverkoston kanssa. Palvelutarpeen arvioinnista tehdään kirjallinen yhteenveto. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa aina yhteydenotosta tai kun perhe/henkilö saa muutoin sosiaalipalveluja.

Puheenjohtaja esitteli valiokunnalle Pudasjärven työllisyyskatsauksen lokakuulta 2016. Lokakuussa 2016 työttömiä oli yhteensä 550, joista alle 30 v. 104. Naisia oli työttömänä 188 ja miehiä 362, Avoimia työpaikkoja 43 ja työttömyysprosentti 17,1. Kuntaosuusmaksuja maksettiin 18 756 euroa.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland