EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunta Kontiotuotteella ja kuntastrategian äärellä

Elinvoimavaliokunta vieraili Kontiotuote Oy:llä. Kontiotuote Oy:n toimitusjohtaja Jalo Poijula esitteli yrityksen toimintaa sekä Suomen että maailmanlaajuisilla markkinoilla. Hirsi- ja puurakentaminen ovat suotuisassa myötätuulessa Suomessa ja muuallakin. Nykyään joka viides suomalainen omakotitalo rakennetaan hirrestä/puusta. Kuitenkin pitempi seuranta kertoo, että puun käyttö rakentamisessa on kymmenessä vuodessa pudonnut puoleen.

Kontiotuote on markkinaykkösen asemassa, jos asiaa mitataan puurakennusten kappalemäärässä. Kontiotuotteen taloudellinen tila on vakaalla pohjalla ja voimakas, positiivinen sekä tavoitteellinen toiminta käynnissä.

Osaavista suunnittelijoista ja operatiivisenkin tason työntekijöistä on jatkuva pula. Talonpystytystöihin on jouduttu palkkaamaan virolaisia työntekijöitä, kun suomalaisia ei ole ollut käytettävissä. Poijula kertoi energiateollisuuden toteuttamiseen liittyvistä haittatekijöistä, joista yhtenä ovat suuret logistiikkakustannukset. Kokonaisuudessaan Pudasjärvi on vaativa alue yritystoiminnalle, koska markkina-alueet ovat kaukana ja asiakkuuksien saaminen on suurta työtä vaativaa. Poijula toi esille kuntastrategiankin liittyvät tavoitteet: paikkakunnan omien yrittäjien lisääminen, ulkopuolella olevien yrittäjien houkutteleminen paikkakunnalle, yritystoimintaan suuntautuvien sijoittajien saaminen paikkakunnalle ja osaavan väen rekrytoinnin paikkakunnan yrityksiin ja perustamaan uusia yrityksiä.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen esitteli marraskuun 2016 työllisyyskatsauksen sekä laskelman Pudasjärven kaupungin aktivoinnin merkityksestä vuonna 2016. Elinvoimavaliokunta keskusteli palkkatukityöllistämisen tulevista haasteista, jotka mahdollisesti tulevat vaikuttamaan heikentävästi pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen esimerkiksi yhdistyksiin.  Pietiläinen kertoi kaupunginhallituksen hyväksyneen Honkalampi Säätiön tukiorganisaatioksi Unelmatehas Oy:lle. Marjatta Rummukainen tulee käynnistämään Unelmatehas Oy:n toiminnan viikolla 4.

Kuntastrategian valmistelu on aloitettu johtoryhmässä ja strategiatyöryhmässä. Uusi kuntastrategia viedään kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi vielä tämän valtuustokauden aikana. Elinvoimavaliokunta pohti kuntastrategian sisältöä ja antoi seuraavan ohjeistuksen kehitysjohtajalle:

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen vie johtoryhmään huomioitavaksi kuntastrategian tekemisessä seuraavat asiat: kaupungin toiminnassa tulee huomioida ennaltaehkäisevä työllistäminen, jolla on vaikutusta yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, tavoitteellinen väkiluvun lisääminen, paikkakunnan positiivisen imagon kehittäminen, paikkakunnalle muuttavien myönteinen vastaanottaminen, vuokra-asuntotarjonnan parantaminen, yrittäjille toimivia tiloja, ja nopeaa päätöksentekokykyä kaupungin taholta esim. yritystoiminnan mahdollistamisessa.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland