EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunnassa kehittävää asioiden pohtimista

Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen kertoi Pudasjärven olevan ensimmäinen kunta, joka on vienyt osallistuvan budjetoinnin mallia vahvasti eteenpäin. Osallistuvaan budjetointiin liittyviä toimenpiteitä ovat kolmannen sektorin toimijoiden kanssa käynnissä olevat sopimusneuvottelut ryhmämäisestä työllistämisestä. Tiekunnille on esitetty mahdollisuutta käyttää osallistavaa budjetointia tiealueidensa hoitamiseen. Seitsemän tiekuntaa on ilmoittanut halukkuutensa osallistua ko. toimintaan.

Kehittämistoimen tavoitteena on, että kaupungin ei tarvitse palauttaa kuntaosuusmaksuja takaisin valtiolle, vaan niihin varatut rahat käytetään paikkakunnan ihmisten työllistämisen edistämiseen.Valtion taholta tulevat työllistämiseen liittyvät määräykset ja ohjeet muuttuvat vuosittain, joten näiden asioiden selvittäminen vie aikaa ennen kuin käytännön työllistämistoiminnat saadaan kunnolla käyntiin. Vuonna 2016 yhdistykset työllistivät 42 pitkäaikaistyötöntä. Tänä vuonna tavoitteena on säilyttää vähintään sama työllistämisen taso tai mieluummin enemmän.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen esitteli viimeisimmän työllisyyskatsauksen sekä  Unelmatehas konseptin että Unelmatehas Oy:n toimintamallin. Honkalampi-säätiöltä Marjatta Rummukainen ja Antero Oinonen ovat aloittaneet Unelmatehas-konseptiin liittyvän toimintaan tutustumisen, mahdollisuuksien kartoittamisen sekä hankeaihioiden kartoituksen. Myös  kuntouttavaan työtoimintaan ollaan selvittämässä erilaisia mahdollisuuksia. Unelmatehas Oy:ssä tullaan etenemään varovasti, koska kyseessä on liiketoiminta. Toimintaa laajennetaan sitä mukaa, kun yritystoiminta kasvaa ja toimintaan tarvittavia varoja saadaan liiketoiminnasta. Liiketoiminta-aihioita selvitetään ja konkreettisia toimenpiteitä alkaa tulla kevään aikana  lisääntyen vuoden edetessä. Pilketoiminta on alkamassa kevään aikana. Pilketoiminnan markkinoiden painopiste on muualla kuin Pudasjärvellä, jottei häiritä paikallisten yritysten toimintaa.  Pesulatoimintaan on saatu koneet tekniseltä toimelta. Tällä hetkellä on kaksi matonpesua välittävää yrittäjää ja matot pestään Pudasjärven ulkopuolella. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämistoimea selvittämään majoituspalvelu- yms. yritysten tarpeet pesulapalvelujen tuottamisen käynnistämiseksi Unelmatehtaalla.

Karhupaja on tehnyt TE-toimiston kanssa sopimuksen, jossa 1-linjaan kuuluvat nuoret osoitetaan yksilövalmentajan haastatteluun Karhupajalle. 1-linjaan kuuluvat ovat työttömiä nuoria, joilla on ammattikoulutus. Tehtyjen haastattelujen perusteella näyttää siltä, että moni ko. linjan nuorista kuuluu kuntouttavan työtoiminnan palveluun  eikä ole vielä valmis avoimille työmarkkinoille. Käytiin keskustelua Karhupajan toiminnasta ja toimintapaikasta. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa, että Karhupaja tekee yhteistyötä Unelmatehas-yhteisön kanssa, mutta sen toimintaa jatketaan fyysisesti nykyisissä tiloissa. Kyläasiamiehen tarve nousi keskustelussa voimakkaasti esille ja elinvoimavaliokunta ohjeistaakin kehittämisjohtajaa tarkentamaan kyläasiamiehen tehtävänkuvaa ja tarvetta.  Lisäksi elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämisjohtajaa selvittämään Teurastamolla olevien käyttämättömien savustusuunilaitteiden mahdollista siirtoa Rimmillä sijaitsevalle Unelmatehtaan keittiölle tai muuhun toimivaan paikkaan.
            
Elinvoimavaliokunnan toimintavuoden 2016 itsearvioinnin tuloksena todettiin arvioinnin parantuneen aikaisempaan vuoteen verrattuna, joskin jotain kehitettävväää vielä löytyy.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland