Elinvoimavaliokunta ohjeistaa toiminta- ja kehittämisavustusten jakoajan muutosta

Osastosihteeri Sinikka Mosorinin mukaan Pudasjärven kaupungin kehittämistoimen budjettiin on varattu 150 000 € jaettavaksi kehittämis- ja toimintatukiin vuonna 2017. Hakemuksia on tullut yhteensä 115 kpl, joista toimintatukihakemuksia 88 kpl ja kehittämistukihakemuksia 27 kpl. Osa hakemukista liittyy osallistavaan budjetointiin.

Osallistava budjetointi tarkoittaa tässä tapauksessa ryhmätyöllistämisen mahdollistamista yhdistyksille kehittämistukien kautta. Ryhmätyöllistäminen puolestaan pienentää pitkäaikaistyöttömistä maksettavan kuntaosuusmaksun palautuksen määrää. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta muuttamaan hakuaikaa huhtikuun loppuun saakka. Työryhmä valmistelee tukiesitykset toukokuun aikana ja kaupunginhallitus käsittelee työryhmän esitykset kesäkuussa. Tuet maksetaan yhdistyksille kesäkuun loppuun mennessä.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen totesi työttömyyslukujen junnaavan paikallaan, vaikka aktivointitoimenpiteitä tehdään kovasti. Ellei näitä toimenpiteitä ei tehtäisi kuntaosuusmaksut olisivat kestämättömät. Yli 300 päivää pitkäaikaistyöttömistä (kuntamaksuosuuslista) ja yli 200 päivää työttömänä olleista henkilöistä tulee kaupungille automaattisesti tiedot aktivointitoimenpiteiden helpottamiseksi. Sointu Veivo kertoi, että TE-toimisto ei pysty lähettämään tavoitteen mukaisesti nuoria yksilövalmentajan haastatteluun. Tammikuussa 2017 hyvin alkanut toimintamalli, jossa TE-toimisto lähetti nuoria haastateltavaksi, on saanut takapakkia. TE-toimisto ei enää lähetä niitä nuoria yksilövalmentajan haastatteluun, joilla on olemassa vasta hankittu ammattikoulutus tai nuoret ovat olleet liian vähän aikaa työttöminä. Tämä johtuu TE-hallinnon tiukoista säännöistä ja ohjeistuksista.

Paikkakunnan negatiivinen ilmapiiri on raskasta muualta tulleille ja elinvoimavaliokunta ohjeistaakin, että asia otetaan paikkakunnalla laajaan keskusteluun.

Honkalampi-säätiön Marjatta Rummukainen kertoi Unelmatehtaan tavoitteena olevan luoda Unelmatehas-yhteisöstä keskitetty työllisyydenhoidon malli, käynnistää Unelmatehas Oy:n toiminta ja luoda uutta työtä paikkakunnalle. Keinoina ovat työllisyydenhoitoon liittyvien prosessien avaaminen, tavoitteet ja seuranta huomioiden maakuntahallinnon tuomat muutokset sekä opinnollistamisen juurruttaminen työllisyydenhoitoon. Unelmatehas-yhteisön muodostaminen, tilojen järjestely, remontointi ja toiminnan käynnistäminen ja erilaiset hankehaut työllisyydenhoitoon. Unelmatehas Oy:n liiketoiminnan käynnistäminen tuottamaan omana toimintana suojapeittoja, pesulatuotantoa, sosiaalipalvelujen tukipalveluja, kierrätykseen ja puutuotantoon liittyviä tehtäviä.

Alkutuottajat ovat lähettäneet kirjeen kaupungille/elinvomavaliokunnalle, jossa ollaan huolestuneita Rimmin tuotekehityskeittiöstä. Alkutuottajat toivovat, että nykyisen teurastamon yhteyteen tulee järjestää tuotantotilat lihanjalostukselle. Teurastamolla ei ole lupaa nautojen teurastamiseen. Toimintamalliin tulee löytää sellainen liiketoimintamalli, jossa kustannukset eivät nouse liian korkeiksi tuottajalle. Teurastuksen jälkeen tila on puhdistettava eivätkä kustannukset saa nousta liian korkeiksi. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämisjohtajaa selvittämään nautojen teurastamiseen liittyvät asiat Nilla Jaakolan kanssa. Elintarvikkeiden jatkojalostustuotteiden osalta toiminta tullaan keskittämään nykyisen teurastamon  yhteyteen. Rimmillä sijaitseva tuotekehityskeittiö toimii kehityalustana aloittaville yrittäjille.

Kehittämistoimeen tulleet uudet työntekijät, Kivapuhe-hankkeen projektipäällikkö Siiri Nuutinen, Mieli-hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen ja projektityöntekijä Tarja Hemmilä, Tuotekehittämö-hankkeen Sonja Kinnunen, monikulttuurisen työn koordinaattori Liisa Ronkainen ja Karhupajan työvalmentaja Outi Vitikka esittäytyivät elinvoimavaliokunnalle.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja