EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunnassa yrittäjä- ja työllisyysasioita

Yrittäjä/toimitusjohtaja Janne Järvenpää Reiliseppo Oy:stä kertoi elinvoimavaliokunnalle, että yrityksessä toimivat Janne Järvenpää, yhtiökumppani Anssi Laamanen, kolme työntekijää ympäri vuoden ja määräaikaisissa työsuhteissa 13-15 henkilöä.

Yritys suunnittelee/rakentaa kesä-, talvi- ja sisäympäristöihin rakennettuja suorituspaikkoja puusta. Yritys tekee paljon yhteistyötä mm. Kontiotuotteen kanssa. Sarakylässä hallissa tehdään esivalmistelut. Ensimmäisen sisäpuiston yritys rakensi Vuokattiin Angrybirds-puistoon. Tähän mennessä yritys on tehnyt 9 kpl sisäpuistoja Suomeen. Hyvän työssään saavuttaneen maineen ja messuille osallistumisen ansiosta yrityksen ei ole tarvinnut tehdä varsinaista markkinointia, sillä työtarjoukset ovat tulleet suoraan yrittäjälle.

Järvenpää totesi, että kaupunki voisi edesauttaa yritysten toimintaa yleisellä tasolla työllisyys-, infra-, koulutus- ja viennin tukemisessa. Yksittäisen yrityksen tukeminen on vaikeaa, koska jokaisella yrittäjällä on erilaiset tarpeet. Erityisen hyvänä asiana hän näki Pudasjärven hirsiteemaan keskittymisen. Keskusteltiin tulevasta monitoimitalosta ja Syötteen vetovoiman kehittämisestä todeten, että yrityksen ammattitaitoa kannattaa käyttää näissä suunnitelmissa.

Elinvoimavaliokunta pohti yrityspalveluiden organisointia todeten Oulunkaaren yritysneuvonnan päättyvän lähiaikoina kokonaan. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksessa 12.4.2017. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämisjohtajaa yrityspalveluiden organisoinnin kehittämisessä ottamaan huomioon infran rakentamisen ja ystävyyskaupunkitoiminnan hyväksikäyttämisen viennin tukena.

Työllistämisen osalta Pudasjärven kaupungin tekemät aktivointitoimenpiteet ovat huomattavasti korkeammat kuin muissa kunnissa. Esimerkiksi Iissä aktivointiaste on ollut 31% vuonna 2016, kun Pudasjärvellä vastaava luku on 48,8%. Verrattaessa kuntaosuusmaksuja kymmenen vuoden ajalta (2006-2016) verrokkikuntien kuntaosuusmaksut ovat kasvaneet, mutta Pudasjärvi on onnistunut pudottamaan valtiolle palautettavaa summaa yli puolella. Kuntaosuusmaksulistalla on henkilöitä, joiden kuuluisi päästä eläkkeelle. Nyt on päästy aloittamaan malli, jossa selvitetään henkilöiden eläkkeelle pääsyn mahdollisuus siten, ettei henkilön tarvitse yksin hoitaa monimutkaista prosessia. Yhdistysten yhdessä tekemä Me -toimisto TYPO-hankehakemus on saamassa myönteisen päätöksen. Hanke tulee työllistämään 44 pitkäaikaistyötöntä 100 % palkkatuella. Honkalampisäätiö on saamassa myönteisen päätöksen nuorten TYPO-hankkeeseen. Toteutuspaikkana on Pudasjärvi ja hankkeeseen tulee kaksi työntekijää, jotka keskittyvät nuorten työllistämiseen. Hirsikampuksella tullaan pitämään Kesäduuni 2017 ja nuorten yrittäjyys tapahtuma 19.4.2017 klo 12-16.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen antoi tilannekatsauksen toimista, joita Unelmatehtaalla on käynnistetty Honkalampisäätiön ja kehittämistoimen yhteistyönä. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämisjohtajaa tekemään seuraavaan valiokunnan kokoukseen (17.5.2016) talouskatsauksen (menot/tulot) Unelmatehtaan kustannuksista alkaen vuoden 2016 aikana aloitetuista Rimmin 3. rakennukseen tehdyistä arkkitehti-ym. suunnitelmista, palkkauskustannuksista ja remontti- ym. kuluista. Lisäksi haluttiin laskelma hyödyistä esimerkkien kautta. Elinvoimavaliokunta ohjeisti sairaiden (esim. halvaantuneiden) vanhusten hammas- ja jalkahoitojen tilanteen selvityksen tekemisen hyvinvointivaliokunnan käsiteltäväksi.

Elinvoimavaliokunta muistuttaa monitoimitalon työryhmää siitä, että elinvoimavaliokunta on 15.1.2016 esittänyt monitoimitalon suunnitteluun liittyvän kyselyn tekemistä kuntalaisille. Elinvoimavaliokunta on ohjeistanut Kyläasiamiehen palkkaamista 25.8.2016 ja 15.2.2017 muistuttaen, että Kyläasiamiehen palkkaus on kirjattu Pudasjärven kaupungin toiminnan kehittämisohjelmaan 2015-2017, jonka valtuusto on hyväksynyt 16.6.2015. Elinvoimavaliokunta on ohjeistanut 21.9.2016 kokouksessaan kaupunginhallitusta selvittämän Hirsikampus-vierailujen tuotteistamisen. Elinvoimavaliokunta ohjeistaakin kehittämistoimea/opetus- ja sivistystoimea erilaisiin vierailuihin ja yleensä koko kaupungin tutustumiskohteisiin liittyvän opaskoulutuksen järjestämisestä. Kehittämisjohtaja kertoi, että opastoimintaan on ollut käytössä yrittäjä, joka on hoitanut jo muutaman vierailun. Elinvoimavaliokunta keskusteli 20.3.2017 kokouksessaan paikkakunnan negatiivinen ilmapiirin nostamista laajempaan keskusteluun ja ohjeistaa kehitystoimea suunnittelemaan ja järjestämään tähän asiaan liittyvän seminaarin kuntalaisille. Elinvoimavaliokunta ohjeistaa Kehittämis- ja toimintatukien hakuajan muuttamisen viemistä kaupunginhallitukselle erillisenä asiana. 

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland