EN | RU | FI

Nykyisen elinvoimavaliokunnan viimeinen kokous

Unelmatehtaalla tehdään remonttia koko ajan ja Pirtti avattiin torstaina. Kehittämistoimen henkilöstöä on siirtynyt Unelmatehtaalle ja Työpetari ry ja 4H ovat alkaneet toimia 3-rakennuksessa ryhmätyöllistämisen ja maahanmuuttajien kokkauskurssientoteuttajina. Unelmatehtaan tilannekatsauksen yhteydessä kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen kertoi 3-rakennukseen tehdyistä toimenpiteistä.

Kaikki mahdolliset sisäilmatutkimukset on tehty ja 3-rakennus on todettu terveimmäksi Rimmillä olevista rakennuksista. Tehtyjen viemärikuvausten jälkeen ilmeni viemäreiden sukituksen tarve.Remontointiin on varattu 150 000 € vuodelle 2017, josta tällä hetkellä on kulunut 107 000 €.                             

Honkalampisäätiön edustajat Marjatta Rummukainen ja Antero Oinonen selostivat Unelmatehas-yhteisön toiminnoista, joita ovat mm. kierrätysmyymälän avaaminen, Kurenalan koulun tyhjentäminen, 11 työsuhteisen ja 2 työkokeilijan palkkaaminen, kolmen hankehakemuksen jättäminen (poistotekstiilihanke, Nuorten Typo-hanke, Aiko-ideahaku), opinnollistamisen, kotityöpalvelujen- ja osuuskuntakoulutuksen valmistelu. Unelmatehas Oy:ssä on tällä hetkellä kaksi työntekijää.              

Unelmatehtaan kehittämiseen on varattu 200 000 €, josta 175 000 € varattu Honkalampisäätiön kanssa tehtyyn sopimukseen Unelmatehtaan ylösnostamiseksi. Tuotekehittämö-hanke on osa Unelmatehas-yhteisön toimintaa. Hankkeessa on keskitytty 4-rakennuksessa sijaitsevan entisen keskuskeittiön muuttamiseksi yleisesti vuokrattavaksi tuotekehityskeittiöksi. Hankkeen selvityksen tuloksena kaupunginhallitus on hyväksynyt 50 000 € määrärahan tarvittaviin muutostöihin 4-rakennuksessa sijaitsevaan entiseen keskuskeittiöön. Asia käsitellään seuraavassa valtuustossa.

Kaupunki on tänä vuonna varannut 200 000 € toiminnan kehittämiseen eli immateriaalisiin toimintoihin sekä 200 000 € remontointi- ja rakentamiskuluihin. Ainoastaan nuorten työttömyysluku on noussut maaliskuun työllisyykatsauksessa. TYPO-hankkeen kautta palkataan kaksi henkilöä selvittämään kunnan työttömien nuorten tilanne. Kuntaosuusmaksu oli reilut 24 000 euroa.

Monikulttuurisen työn koordinaattori Liisa Ronkaisen mukaan Pudasjärvellä on noin 2% asukkaista maahanmuuttajia. Luvussa on kiintiöpakolaisia, turvapaikan saaneita sekä työn ja perheen takia muuttaneita. Muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä oli yhteensä 170 henkilöä. Muita kuin Suomen kansalaisia oli yhteensä 163 henkilöä. Maahanmuuton luomat työpaikat: perheryhmäkoti ja tuettu asuminen (20 työpaikkaa) kehittämistoimi (5,5 työpaikkaa), alakoulu (4,5 työpaikkaa), yläkoulu (2,5 työpaikkaa), kansalaisopisto (2 työpaikkaa), kotouttamiskoulutus (2 työpaikkaa), OSAO (2 työpaikkaa), työllistämispalvelut (1 työpaikka), perhepalvelut (3 työpaikkaa), terveyspalvelut (0,5 työpaikka), vastaanottokeskus (10 työpaikkaa) eli yhteensä 53 työpaikkaa. Pudasjärvi on sitoutunut ottamaan 20 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi. Alustavan tiedon mukaan Syyriasta on tulossa Pudasjärvelle elo-syyskuussa 20 henkilöä. ELY-keskus haluaa lakkauttaa toisen ryhmäkodin, sillä asiakkaiden määrä laskee vuoden vaihteessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että 7-8 työpaikkaa häviäisi kunnasta. Kehittämistoimi tulee esittämään, että molemmat perheryhmäkodit voisivat jatkaa ja ottaisimme siirtoja etelästä ja odotamme tiedon kiintiöpakolaisista.

Kehittämisjohtaja ja puheenjohtaja kiittivät elinvoimavaliokuntaa nelivuotisesta kaudesta. Isoimpana asiana kehittämisjohtaja näki elinvoimavaliokunnassa esille nousseen Pudasjärven asukasmäärän lisäämisen, jota ollaan nyt viemässä uuteen kuntastrategiaan. Puheenjohtaja kävi pääpiirteittän läpi nelivuotiskauden asioita, kuten toiminta-ja kehittämistukien uudistamisen, osallistavan budjetoinnin jalkauttamisen, päätösten teon vaikutusten arvioinnin alullepanon, kyläasiamiehen palkkausesityksen ja elinvoimavaliokunnan jäsenten hyvän, aktiivisen ja keskustelevan kokousilmapiirin kasvun. Lopuksi Elinvoimavaliokunnan jäseniä muistettiin Raivaajapitäjä Pudasjärvi -kirjalla.

Monipuolisista, kehittävistä ja elinvoimaisista valiokuntatyöskentelyvuosista elinvoimavaliokunnan jäseniä, sihteeriä ja esittelijää kiittäen Sointu Veivo, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland