EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunnan mukaan Pudasjärven kuntastrategia tukee kaupungin positiivista kehitystä

Asukasmäärän kasvattaminen Pudasjärvellä on ensiarvoisen tärkeää, jotta uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä muita vetovoimaa parantavia tekijöitä pääsee syntymään kaupunkiin. Kaupungilla on tavoitteena saavuttaa 10 000 asukkaan rajapyykki vuoteen 2027 mennessä. Elinkeinoelämän vilkastumisen tavoitteeksi on määritetty 100 uutta yritystä ja 500 uutta työpaikkaa. Kaikkien kaupungin toimenpiteiden täytyy vastata näihin tulevaisuuden positiivisiin tavoitteisiin. On myös tärkeää tunnistaa kasvunesteet ja pyrkiä pääsemään niistä mahdollisimman nopeasti yli. Strategiaan ja kasvutavoitteisiin palataan säännöllisesti, jotta ne pysyvät keskeisesti toiminnan ohjenuorina.

Keskeinen osa kuntastrategiaa on valmisteilla oleva elinkeino-ohjelma. Matkailun puitesopimukseen syksyn aikana kootut merkittävät investoinnit ovat ensi askel matkailun nostamiseksi seuraavalle tasolle Pudasjärvellä. Samalla puitesopimus vie kohti kaupungin 2027-tavoitteita. Seuraavaksi kootaan puitesopimus kaupungin muuhun elinkeinotoimintaan, yrityksiin ja toimialoihin liittyen. Lisäksi kootaan kehittämisohjelmaa muun muassa potentiaalisten liike- ja asuinrakennuspaikkojen osalta Pudasjärvellä. Laajempi puitesopimus tuo esiin ne tavoitteet ja kehittämissuunnat joihin Pudasjärvellä on sitouduttu.

Muista elinvoiman kasvattamisen teemoista lähiruoan kehittäminen on myös tärkeä kokonaisuus Pudasjärvellä. Jalostusasteen nostamiseen on luotu edellytyksiä kehittämällä tuotekehityskeittiö Kööki, joka on avoin kaikille elintarvikkeiden kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Lähiruokaan liittyvän tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin edellytyksiä kehitetään edelleen.

Kaupungin strategian 2017-2027 jalkautumisen edistymistä kuntalaisten, matkailijoiden sekä muiden Pudasjärven kaupungin tulevaisuudesta kiinnostuneiden keskuudessa parannetaan. Strategiaa ruvetaan jakamaan kauppojen, huoltoasemien yhteydessä ja muilla julkisilla paikoilla.

Lisätietoja

Jorma Pietiläinen
kehittämisjohtaja
Pudasjärven kaupunki
050 455 2915

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland