EN | RU | FI

Pudasjärvi kaupunki antaa elinvoimalupauksen laadukkaista neuvontapalveluista

Pudasjärven kaupungin elinvoimaohjelman valmistelutyö on käynnissä. Elinvoimavaliokunnassa keskusteltiin ohjelman sisällöstä keskiviikkona 21.2.2018 Pudasjärven Osuuspankissa pidetyssä kokouksessa. Ohjelman painopisteet ovat:

  1. Yritysmyönteisen ilmapiirin synnyttäjä
  2. Lähiruoan ja luonnontuotteiden hyödyntäjä
  3. Viihtyisä keskusta ja elävät kylät
  4. Luontokaupunki ja hirsipääkaupunki
  5. Luontomatkailun ja elämysmatkailun keskittymä
  6. Omaleimaista mainetta ja brändiä rakentamassa
  7. Osaamisen uudistaja

Elinvoimavaliokunnan mukaan Pudasjärven kaupunki antaa ohjelman kautta elinvoimalupauksen: kaupunki ottaa toiminnassaan huomioon yritysvaikutukset ja luo yrittäjämyönteistä ilmapiiriä sekä tarjoaa yrityksille laadukkaat neuvontapalvelut. Kaupunki kehittää elinympäristön viihtyisyyttä ja luo edellytyksiä yritysten toimintaympäristön kehittämiselle. Kunta pyrkii edistämään paikallisten tuotteiden ja palvelujen käyttöä sekä edesauttaa elinvoimaohjelman konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista.

Elinvoimavaliokunta kävi myös keskustelua lähiruoasta, jolla on kaupunkistrategiassa merkittävä painoarvo ja toimialan kehittämiseen halutaan panostaa. Lähiruokatuotannon kehittämiseksi konkreettisia kehittämistoimia ja mahdollisuuksien mukaan erillisiä yrityskentän tarpeisiin perustuvia kehittämishankkeita tullaan jatkossa valmistelemaan kaupungin toimesta. Näitä kootaan esimerkiksi seuraavien kokonaisuuksien ympärille: kehitetään teurastamon toimintaa ja lihanjalostusmahdollisuuksia, selvitetään mahdollisuuksia paikallisen leipomotoiminnan käynnistämiseen, sekä kalajalosteiden tuotantomahdollisuuksien ja luonnontuotteiden käytön kehittämiseen. Näissä toimissa avainasemassa ovat yritykset, joten yrittäjien aktiivista osanottoa hankkeisiin toivotaan. Elinvoimavaliokunta esittää, että tämän kokonaisuuden eteen päin viemiseen haetaan AIKO rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Keskiössä ovat alueiden uusiutumista edistävien kehittämisprosessien vauhdittaminen, kumppanuuksien edistäminen sekä toimintapojen uusiutuminen tavoitteena elinkeinojen toimintaympäristön kehittyminen. AIKO-rahoitusta kohdennetaan kasvua edistäviin aloitteisiin sekä uusien kehittämisprosessien vauhdittamiseen.

Lisätiedustelut kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, puh. 050 455 2915

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland