EN | RU | FI

Elinvoimavaliokunnassa tavoitellaan kylien palveluja yhdelle luukulle ja kehitetään kylien investointiavustusten myöntöperusteita

Pudasjärven vahvuus ovat aktiiviset kylät sekä yhdistykset. Elinvoimavaliokunta esittää, että kehittämistoimeen nimetään kylävastaava, joka vastaa kyläinvestointeihin ja kylien toimintaan liittyvistä asioista. Tavoitteena on yhden luukun periaate.

Kaupunki tukee omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä rakentamis- ja investointihankkeita, jotka toteutetaan pääosin talkoovoimin. Elinvoimavaliokunnan mukaan investointitukien myöntöperusteita halutaan nyt kehittää. Valiokunnan ohjeistuksen mukaan hakijan tulee olla yhteydessä kehittämistoimeen jo suunnitteluvaiheen alussa ja selvittää, onko hankkeelle mahdollista saada muuta rahoitusta. Samalla kylällä toimivia yhdistyksiä kannustetaan hakemaan yhdessä avustuksia esimerkiksi yhteiskäyttöön tuleviin rakennuksiin.

Lisäksi elinvoimavaliokunta edellyttää, että kohteiden tulee olla kaupungin varhaiskasvatuksen, koulu- ja nuorisotoimen käytettävissä omakustannushintaan. Tiloihin liittyvänä tavoitteena tulee myös olla niiden mahdollisimman runsas markkinaehtoinen käyttö. Alueella on runsaasti esimerkiksi kyläyhdistysten, metsästysseurojen ja nuorisoseurojen ym. yhdistysten toimitiloja, jotka ovat vähällä käytöllä. Niiden tunnettuutta on syytä lisätä, sekä etsiä tiloille lisää käyttömahdollisuuksia kylien elinvoiman, yhdistysten toiminnan ja omavaraisuuden kehittämiseksi. Lisäksi valiokunta esittää, että Pudasjärven kaupungin sivuille kootaan tieto näistä eri tiloista sekä niiden käyttömahdollisuuksista, hinnoittelusta ja yhteyshenkilöistä.

Kaupungin yhdistyksille myöntämän investointituen yläraja on 10 000 euroa.

Pudasjärven kaupungilla on kehitetty muuallakin huomiota herättäneitä malleja muun muassa työllistämisen, hyvinvoinnin ja maahanmuuton saroilla. Tuoreimpana hyvinvointikoordinaattori Ulla-Maija Paukkerin kehittämä hyvinvoinnin edistämisen verkostomainen malli, joka on nyt esimerkkinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla*. Siinä hyvinvointia kehitetään kuntalaisia kuunnellen, osallistamalla ja kumppanuuksia hyödyntäen. Mallin menetelmiä ovat kaikille kuntalaisille jaettava hyvinvointiseteli, yhdistysten kehittämis- ja toimintatuet, kokeiluilla kehittäminen ja osallistava budjetointi. Lisäksi hyvin merkittävänä ja uutta hyvinvointia tuottavana vaihtoehtona julkisilla hankinnoilla kehittäminen. Tämä hyvinvoinnin malli esitellään myös EU-seminaarissa Brysselissä.

Lisäksi Pudasjärvellä on kehitetty Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi etäneuvonnan malli. Projektipäällikkö Marguerite Guibert kertoi, että tällä hetkellä neuvontaa tarjotaan 13 eri kielellä, joista suosituin on kiinan kieli. Omakielisen neuvontapalvelun tärkeys on havaittu kansallisestikin ja hankkeen kehittämän palvelun tarjoamista halutaan jatkaa. Elinvoimavaliokunta päätti kokouksessaan, että kaupunki hakee työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukea kahden kuukauden siirtymäajalle vuoden 2019 alkuun. Maaliskuun alusta palvelun tarjoaa Moniheli ry, joka hakee rahoitusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

Elinvoimavaliokunta kuuli kokouksessaan myös Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla –hankkeen projektipäällikkö Sonja Kinnusta. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa ammattimaisen keruun edellytyksiä Pudasjärvellä ja siten keruutuotteiden saatavuutta, varastointia ja jäljitettävyyttä. Hanke on viiden kuukauden Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama hanke, jota Pudasjärven kaupunki toteuttaa yhdessä Naturpoliksen kanssa. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoituksella toteutetaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä.

Lisätietoja

Jorma Pietiläinen
kehittämisjohtaja
050 455 2915, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Blogit ja kolumnit

pudasjarvi  Lapland - The North of Finland